“O‘zstandart” agentligining 2017 yil 1 dekabrdagi Qaroriga asosan, O‘zbekiston Respublikasi hududida, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va Qishloq xo‘jaligi Tashkiloti va Umumjaxon Sog‘liqni saqlash Tashkilotining Kodeks Alementarius Komissiyasining quyidagi halqaro standartlarini 2018 yil 1 yanvardan qo‘llaniladi.

Standartlarning shartli belgilanishi

Standartlarning nomi

CODEX STAN 143-1985

Общий стандарт для фиников

CODEX STAN 106-1983

Пищевые продукты, обработанные проникающим излучением

CODEX STAN 62-1981

Стандарт на консервированную клубнику

CODEX STAN 115-1981

Стандарт на огурцы маринованные (пикули огуречные)

CODEX STAN 260-2007

Стандарт для маринованных фруктов и овощей

CODEX STAN 41-1981

Стандарт для быстрозамороженного гороха

CODEX STAN 52-1981

Стандарт для быстрозамороженного земляники

CODEX STAN 69-1981

Стандарт для быстрозамороженной малины

CODEX STAN 75-1981

Стандарт для быстрозамороженнных персиков

CODEX STAN 76-1981

Стандарт для быстрозамороженной черники

CODEX STAN 77-1981

Стандарт для быстрозамороженного шпината

CODEX STAN 103-1981

Стандарт для быстрозамороженной голубики

CODEX STAN 110-1981

Стандарт для быстрозамороженной капусты брокколи

CODEX STAN 111-1981

Стандарт для быстрозамороженной цветной капусты

CODEX STAN 112-1981

Стандарт для быстрозамороженной брюссельской капусты

CODEX STAN 113-1981

Стандарт для быстрозамороженной овощной зелено-стручковой и  быстрозамороженной восковой фасоли

CODEX STAN 320-2015

Стандарт на быстрозамороженные овощи