O‘zbekiston Respublikasi Milliy etalonlar markazining massabirligi milliy boshlang‘ich etalonining texnik bazasini yangilash maqsadida Shvetsariya davlatining Mettler Toledo firmasi tomonidan ishlab chiqarilgan tarozi toshlarining zichligini aniqlovchi VMS2 qurilmasi harid qilindi.
Bu Respublika korxona va tashkilotlarida foydalanilayotgan yuqori aniqlikdagi torozi toshlarini GOST OIML R 111-1-2 davlatlararo standart talabi asosida qiyoslanish va kalibrlash imkoniyatini beradi.