«O'ZSTANDART» agentligi

O'zbekiston standartlashtirish, metrologiya
va sertifikatlashtirish agentligi

FUQAROLARNING  MUROJAATLARI

Fuqarolarning murojaati2016 yil 25 avgustdan kuchga kirgan Preyskurantlar

 

1. Massa o'lchovlari  O'V Preyskuranti.  (  ko'rish   yuklash)

2. Radiotexnik va akustik kattaliklar, vaqt va chastota, tebranish, ionlovchi nurlanish O'V Preyskurantlari.  
     (  ko'rishQiyoslash    
ko'rishMA    ko'rishXD      yuklashQiyoslash    yuklashMA   yuklashXD

3. Geometrik va mexanik kattaliklar O'V Preyskurantlari.  (  ko'rish   yuklash)  

4. Elektrik va magnit kattaliklar O'V Preyskurantlari.  (  ko'rish   yuklash

5. Bosim, sarf va islab chiqarish tipik normalari O'V Preyskurantlari.  (  ko'rish   yuklash)

6. Fizika-ximik, optika-fizik va tempiratura kattaliklari O'V Preyskurantlari  (  ko'rish   yuklash)

7. Markazda qiyoslov yo'lga qo'yilgan tibbiy faoliyat olchov vositalari ro'yxati  (  ko'rish   yuklash)

 

2017 yil 1 maydan kuchga kirgan Preyskurantlar

 

8. Avtomobillarda ekspluatasiya joyiga servis chiqish preyskurant narxlar  (  ko'rish   yuklash)