Sifatni boshqarish tizimlari (SBT) - tashkilotning mahsulot ishlab chiqarish jarayonlariga tizimli rahbarlik qilish va boshqarishga asoslangan faoliyati

Sifatni boshqarish tizimi nima uchun zarur?

- iste’molchining talabini qondirish (ISO 9001, 5.2 bandi)

- ishlab chiqarish jarayonlarini tizimli boshqarish
(ISO 9001, 7.4 bandi )

- mahsulotlarni eksport qilish uchun zamin yaratish 
(ISO 9001, 5.1 bandi)

- sifatsiz mahsulot ishlab chiqarishni bartaraf etish
(ISO 9001, 7.6 bandi )

- ishlab chiqarish unumdorligini oshirish (ISO 9001, 5.4 bandi)