«O'ZSTANDART» agentligi

O'zbekiston standartlashtirish, metrologiya
va sertifikatlashtirish agentligi

FUQAROLARNING  MUROJAATLARI

Fuqarolarning murojaati«O‘zstandart» agentligi SMSITI Malaka oshirish Markazi

Standartlashtirish, mahsulot va hizmatlarni sertifikatlashtirish, metrologiya va sifatni boshqarish bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlashni olib bormogda. Ta’lim berish yakunlangandan so‘ng mutaxassislarga standartlashtirish, sertifikatlashtirish, metrologiya soxasida kasb faoliyatini olib borish hususini tasdiqlaydigan, kasbiy gayta tayyorlash xasida belgilangan namunadagi guvoіnoma tagdim etiladi.

Quyidagi mutahassisliklar bo‘yicha mutahassislar malakasini oshiradi: 

 • ISO 9000 seriyali xalgaro standartlar bazasida standartlashtirish, metrologiya, sertifikatlashtirish va mahsulot sifatini boshgarish asoslari (oliy va o‘rta o‘suv yurtlari o‘suvchilari uchun);
 • standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish  (ISO 9000 seriyali XS bazasida sifat tizimini o‘z ichiga olgan xolda) va mahsulotni ragobatbardoshliligini (vazirliklar, idoralar, konsernlar, assotsiatsiyalar, korporatsiyalar, tashkilotlar va boshga. Rahbarlik giluvchi tarkib uchun);
 • standartlashtirish bo‘yicha ishlarni tashkil filish;
 • standartlar va o‘lchash vositalarining davlat nazorati;
 • sanoat mahsulotlarini sinash (cinov laboratoriyalari uchun · Mahsulotlarini sinash (sinov laboratoriyalari mutahassislari uchun);
 • ISO 9000 seriyali XS bazasida sifat tizimlarini sertifikatlashtirish;
 • ISO 9000 seriyali XS bazasida sifat tizimlarini ishlab chigish va joriy etish (sanoat MTX uchun);
 • mashinasozlik, yengil sanoat, agro sanoat kompleksi, gurilish industriyasida sifatni texnikaviy tekshirishni tashkil gilish;
 • ISO 9000 seriyali XS bazasida sifat tizimlari bo‘yicha hujjatlarni ishlab chigish (sifat tizimlari ishlab chigazuvchilari uchun);
 • sertifikatlashtirish va akkreditlashtirish goidalari, sertifikatlashtirish idoralari va sinov laboratoriyalari faoliyatini tekshirish (sertifikatlashtirish idoralari rahbarlari uchun);
 • issiglik tehnikasi o‘lchash vositalarini, elektr o‘lchash vositalarini, radiotexnik o‘lchash vositalari, uzunlik – burchak o‘lchash vositasi, xajmni o‘lchash vositasi, oјirlikni (massani o‘lchash vositasi, kuchni o‘lchash vositasi va mexanik tavsiflar, vagtni o‘lchash vositasi va harakat parametrlarini, fizik-kimyoviy o‘lchash vositasi, tebranish va shovginnni o‘lchash vositasi, suyuvliklar, gaz va buјiing sarfi va migdorini o‘lchash vositasi, ion hosil giluvchi nurlanishlarni (radiometrik, radioizotop) giyoslash va kalibrlash;
 • analitik tekshirishning metrologik ta’minoti;
 • migdoriy kimyoviy tahlilni o‘lchashlarni bajarishi metodikasi va ularni metrologik attestatlashtirish;
 • ishlab chiqarishning metrologik ta’minoti;
 • hujjatlashtirishning metrologik ekspertizasi;
 • shtrixli kodlash, tasniflash va texnik-igtisodiy va ijtimoiy ahborotlarni kodlash bo‘yicha ishlarni tashkil gilish;
 • oliy va o‘rta zveno (bo‘јin) rahbarlari uchun menejment, marketing va tashkiliy psihologiya;
 • me’yoriy hujjatlar ilmiy-texnikaviy darajasining ilmiy-texnikaviy ekspertizasi, uyјunlashtirilishi va baholanishi. Kandidatlarni mahsulotlar, hizmatlarni sertifikatlashtirish va sinov bo‘linmalarini akkreditlash mutahassisligi bo‘yicha ekspert-auditor gilib tayyorlaydi.

Ta’lim berish yakunlangandan so‘ng mutahhassislarga ekspert-auditor sifatida keyingi attestatlash uchun zarur bo‘ladigan belgilangan namunadagi bitiruv hujjati va «O‘zstandart» Agentligi sertifikati taqdim etiladi. Standartlashtirish, sertifikatlashtirish, idoralari, sinov bo‘linmalari rahbarlari, «O‘zstandart» Agentligi va sertifikatlashtirish, metrologiya va mahsulot sifatini boshqarish muammolari bo‘yicha boshqa idoralar tizimida ekspertlar va ekspert auditorlar uchun qisqa muddatli seminarlar o‘tkazadi. Ta’lim berish yakunlangandan so‘ng seminar qatnashchilariga guvohnomalar beriladi.

SMSITI ning  Malaka oshirish markazi usuv guruhlarida ishdan uzilgan holda bir haftadan olti haftagacha bo‘lgan muddatida olib boriladi (o‘suv soatlari hajmi 36 soatdan 216 soatgacha), zamonaviy moddiy-texnikaviy baza va mehmonxona kompleksiga ega. O‘suv jarayoniga SMSITI, ilmiy-tadqiqot institutlari va respublikadagi korhonalarning oliy ilmiy va pedogogik malakaga ega bo‘lgan yetakchi mutaxassislari jalb etiladi. Barcha ishlar shartnoma asosida bajariladi.

SMSITI ning Malakka oshirish markazi Reja-jadvalida kelishilmagan mutaxassisliklar bo‘yicha korxona va tashkilot mutaxassislarini  (10 kishidan kam bo‘lmaganda) o‘sitishni o‘tkazishi mumkin. Tashkilotning buyurtmasiga ko‘ra SMSITI qizistirayotgan mutaxassisliklar bo‘yicha o‘suv-tematik rejani va kerakli professor-o‘situvchilar guruhini leksiyalar o‘sish uchun tayyorlaydi.

Odob - axloq qoidalari (.pdf)(1.69 mb)