«ЎЗСТАНДАРТ» агентлиги

Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология
ва сертификатлаштириш агентлиги

ФУҚАРОЛАРНИНГ  МУРОЖАТЛАРИ

Fuqarolarning murojaati«Ўзстандарт» агентлиги ҳузуридаги Стандартлаштириш, сертификатлаштириш ва техник жиҳатдан тартибга солиш илмий-тадқиқот институтининг Қайта тайёрлаш ва малака ошириш маркази  стандартлаштириш, маҳсулот ва ҳизматларни сертификатлаштириш, метрология ва сифатни бошқариш бўйича мутахассисларни қайта тайёрлашни олиб бормоқда. Таълим бериш якунлангандан сўнг мутахассисларга стандартлаштириш, сертификатлаштириш, метрология сохасида касб фаолиятини олиб бориш ҳуқуқини тасдиқлайдиган, касбий қайта тайёрлаш сохасида белгиланган намунадаги гувоҳнома тағдим этилади.

Қуйидаги мутаҳассисликлар бўйича мутаҳассислар малакасини оширади: 

 • ИСО 9000 серийали халқаро стандартлар базасида стандартлаштириш, метрология, сертификатлаштириш ва маҳсулот сифатини бошқариш асослари (олий ва ўрта ўқув юртлари ўқувчилари учун);
 • стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш (ИСО 9000 серийали ХС базасида сифат тизимини ўз ичига олган холда) ва маҳсулотни рақобатбардошлилигини (вазирликлар, идоралар, концернлар, ассоциациялар, корпорациялар, ташкилотлар ва бошқа. Раҳбарлик қилувчи таркиб учун);
 • стандартлаштириш бўйича ишларни ташкил қилиш;
 • стандартлар ва ўлчаш воситаларининг давлат назорати;
 • саноат маҳсулотларини синаш (синов лабораториялари мутаҳассислари учун);
 • ИСО 9000 сериали ХС базасида сифат тизимларини сертификатлаштириш;
 • ИСО 9000 сериали ХС базасида сифат тизимларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш (саноат МТХ учун);
 • машинасозлик, енгил саноат, агро саноат комплекси, қурилиш индустриясида сифатни техникавий текширишни ташкил қилиш;
 • ИСО 9000 сериали ХС базасида сифат тизимлари бўйича ҳужжатларни ишлаб чиқиш (сифат тизимлари ишлаб чиқазувчилари учун);
 • сертификатлаштириш ва аккредитлаштириш қоидалари, сертификатлаштириш идоралари ва синов лабораториялари фаолиятини текшириш (сертификатлаштириш идоралари раҳбарлари учун);
 • иссиқлик теҳникаси ўлчаш воситаларини, электр ўлчаш воситаларини, радиотехник ўлчаш воситалари, узунлик – бурчак ўлчаш воситаси, хажмни ўлчаш воситаси, оғирликни (массани ўлчаш воситаси, кучни ўлчаш воситаси ва механик тавсифлар, вақтни ўлчаш воситаси ва ҳаракат параметрларини, физик-кимёвий ўлчаш воситаси, тебраниш ва шовқинни ўлчаш воситаси, суюқликлар, газ ва буғнинг сарфи ва миқдорини ўлчаш воситаси, ион ҳосил қилувчи нурланишларни (радиометрик, радиоизотоп) қиёслаш ва калибрлаш;
 • аналитик текширишнинг метрологик таъминоти;
 • миқдорий кимёвий таҳлилни ўлчашларни бажариш методикаси ва уларни метрологик аттестатлаштириш;
 • ишлаб чиқаришнинг метрологик таъминоти;
 • ҳужжатлаштиришнинг метрологик экспертизаси;
 • штрихли кодлаш, таснифлаш ва техник-иқтисодий ва ижтимоий аҳборотларни кодлаш бўйича ишларни ташкил қилиш;
 • олий ва ўрта звено (бўғин) раҳбарлари учун менежмент, маркетинг ва ташкилий псиҳология;
 • меъёрий ҳужжатлар илмий-техникавий даражасининг илмий-техникавий экспертизаси, уйғунлаштирилиши ва баҳоланиши.

 Қайта тайёрлаш ва малака ошириш маркази  ўқув гуруҳларида ишдан узилган ҳолда бир ҳафтадан олти ҳафтагача бўлган муддатида олиб борилади (ўкув соатлари ҳажми 36 соатдан 216 соатгача), замонавий моддий-техникавий база ва меҳмонхона комплексига эга. Ўкув жараёнига Стандартлаштириш, сертификатлаштириш ва техник жиҳатдан тартибга солиш илмий-тадқиқот институти, илмий-тадқиқот институтлари ва республикадаги корҳоналарнинг олий илмий ва педогогик малакага эга бўлган етакчи мутахассислари жалб этиладиБарча ишлар шартнома асосида бажарилади. 2019 йилдаги Ўқув курслар режаси ҳаволада

Қайта тайёрлаш ва малака ошириш маркази  Режа-жадвалида келишилмаган мутахассисликлар бўйича корхона ва ташкилот мутахассисларини (10 кишидан кам бўлмаганда) ўқитишни ўтказиши мумкин. Ташкилотнинг буюртмасига кўра Малака ошириш маркази қизиктираётган мутахассисликлар бўйича ўкув-тематик режани ва керакли профессор-ўқитувчилар гуруҳини лекциялар ўқиш учун тайёрлайди.