«ЎЗСТАНДАРТ» агентлиги

Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология
ва сертификатлаштириш агентлиги

ФУҚАРОЛАРНИНГ  МУРОЖАТЛАРИ

Fuqarolarning murojaati2020 йил учун “Ўзстандарт” агентлигига бюджетдан ажратилган маблағларнинг чегараланган миқдорининг ўз тасарруфидаги бюджет ташкилотлари кесимида тақсимоти тўғрисида маълумот

“Ўзстандарт” агентлигининг 2020 йил якуни бўйича молиявий ҳисоботлари тўғрисида маълумот

“Ўзстандарт” агентлиги томонидан 2020 йил давомида ўтказилган танловлар,тендерлар ва амалга оширилган давлат харидлари тўғрисида маълумот

 

 

“Ўзстандарт” агентлигининг 2020 йил III– чорак якуни бўйича молиявий ҳисоботлари тўғрисида маълумот

“Ўзстандарт” агентлиги томонидан 2020 йил 9 ойлик даврида ўтказилган танловлар, тендерлар ва амалга оширилган давлат харидлари тўғрисида маълумот 


Капитал қўйилмалар ҳисобидан “Ўзстандарт” агентлиги томонидан 2020 йил 1 чоракда  амалга оширилаётган лойихалар тўғрисидаги маълумот

“Ўзстандарт” агентлиги томонидан 2020 йил 1 чоракда ўтказилган танловлар, тендерлар ва амалга оширилган давлат харидлари тўғрисида маълумот 

Дебитор - кредитор ҳисобот 2020 йиллик

Дебитор - кредитор ҳисоботлар 2020 йил 3 чорак.