«ЎЗСТАНДАРТ» агентлиги

Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология
ва сертификатлаштириш агентлиги

ФУҚАРОЛАРНИНГ  МУРОЖАТЛАРИ

Fuqarolarning murojaati2021 йил учун “Ўзстандарт” агентлиги тизимига бюджетдан ажратилган маблағларнинг чегараланган миқдорининг бюджет ташкилотлари ва бюджетдан маблағ олувчи давлат корхоналари кесимидаги тақсимоти тўғрисида

Капитал қўйилмалар ҳисобидан “Ўзстандарт” агентлиги томонидан 2020 йил 1 чоракда  амалга оширилаётган лойихалар тўғрисидаги маълумот

“Ўзстандарт” агентлиги томонидан 2021 йил I-чорак давомида ўтказилган танловлар, тендерлар ва амалга оширилган давлат харидлари тўғрисида маълумот

 

2020 йил учун “Ўзстандарт” агентлигига бюджетдан ажратилган маблағларнинг чегараланган миқдорининг ўз тасарруфидаги бюджет ташкилотлари кесимида тақсимоти тўғрисида маълумот

“Ўзстандарт” агентлигининг 2020 йил якуни бўйича молиявий ҳисоботлари тўғрисида маълумот

“Ўзстандарт” агентлиги томонидан 2020 йил давомида ўтказилган танловлар,тендерлар ва амалга оширилган давлат харидлари тўғрисида маълумот

Дебитор - кредитор ҳисобот 2020 йиллик