Oʼzbekiston texnik jihatdan
tartibga solish agentligi


FUQAROLARNING  MUROJAATLARI

Fuqarolarning murojaati2024 yil

2024 yil davri mobaynida O’zbekiston texnik jihatdan tartiba solish agentligiga byudjetdan ajratilgan mablag‘larning chegaralangan miqdorining o‘z tasarrufidagi byudjet tashkilotlari kesimida taqsimoti to‘g‘risida ma’lumot

2024 yil 1- chorak:

Kapital qo‘yilmalar hisobidan “O’zTTS” agentligi tomonidan 2024 yil 1 chorakda  amalga oshirilayotgan loyixalar to‘g‘risidagi ma’lumot

“O’zTTS” agentligi tomonidan 2024 yil I-chorak davomida o‘tkazilgan tanlovlar, tenderlar va amalga oshirilgan davlat xaridlari to‘g‘risida ma’lumot

“O’zTTS” agentligi tarmoq, shtatlar va kontingentga doir rejaning bajarilishi (byudjet mablag‘lari bo‘yicha) to‘g‘risida hisobot 01.04.2024 yil holatiga

2024 yil 1-chorak. Balans hisoboti

2024 yil 1-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 2

2024 yil 1-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 3

2024 yil 1-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 4

2024 yil 1-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 7

2024 yil 1-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 10

2024 yil 2- chorak:

Kapital qo‘yilmalar hisobidan “O’zTTS” agentligi tomonidan 2024 yil 2 chorakda  amalga oshirilayotgan loyixalar to‘g‘risidagi ma’lumot

“O’zTTS” agentligi tomonidan 2024 yil 2-chorak davomida o‘tkazilgan tanlovlar, tenderlar va amalga oshirilgan davlat xaridlari to‘g‘risida ma’lumot

“O’zTTS” agentligi tarmoq, shtatlar va kontingentga doir rejaning bajarilishi (byudjet mablag‘lari bo‘yicha) to‘g‘risida hisobot 01.07.2024 yil holatiga

2024 yil 2-chorak. Balans hisoboti

2024 yil 2-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 2

2024 yil 2-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 3

2024 yil 2-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 4

2024 yil 2-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 7

2024 yil 2-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 10

2023 yil

2023 yil davri mobaynida O’zbekiston texnik jihatdan tartiba solish agentligiga byudjetdan ajratilgan mablag‘larning chegaralangan miqdorining o‘z tasarrufidagi byudjet tashkilotlari kesimida taqsimoti to‘g‘risida ma’lumot

2023 yil 1- chorak:

Kapital qo‘yilmalar hisobidan “O’zTTS” agentligi tomonidan 2023 yil 1 chorakda  amalga oshirilayotgan loyixalar to‘g‘risidagi ma’lumot

“O’zTTS” agentligi tomonidan 2023 yil I-chorak davomida o‘tkazilgan tanlovlar, tenderlar va amalga oshirilgan davlat xaridlari to‘g‘risida ma’lumot

“O’zTTS” agentligi tarmoq, shtatlar va kontingentga doir rejaning bajarilishi (byudjet mablag‘lari bo‘yicha) to‘g‘risida hisobot 01.04.2023 yil holatiga

2023 yil 1-chorak. Balans hisoboti

2023 yil 1-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 2

2023 yil 1-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 3

2023 yil 1-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 4

2023 yil 1-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 7

2023 yil 1-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 10

2023 yil 2- chorak:

Kapital qo‘yilmalar hisobidan “O’zTTS” agentligi tomonidan 2023 yil 2 chorakda  amalga oshirilayotgan loyixalar to‘g‘risidagi ma’lumot

“O’zTTS” agentligi tomonidan 2023 yil 2-chorak davomida o‘tkazilgan tanlovlar, tenderlar va amalga oshirilgan davlat xaridlari to‘g‘risida ma’lumot

“O’zTTS” agentligi tarmoq, shtatlar va kontingentga doir rejaning bajarilishi (byudjet mablag‘lari bo‘yicha) to‘g‘risida hisobot 01.07.2023 yil holatiga

2023 yil 2-chorak. Balans hisoboti

2023 yil 2-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 2

2023 yil 2-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 3

2023 yil 2-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 4

2023 yil 2-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 7

2023 yil 2-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 10

2023 yil 3- chorak:

Kapital qo‘yilmalar hisobidan “O’zTTS” agentligi tomonidan 2023 yil 3 chorakda  amalga oshirilayotgan loyixalar to‘g‘risidagi ma’lumot

“O’zTTS” agentligi tomonidan 2023 yil 3-chorak davomida o‘tkazilgan tanlovlar, tenderlar va amalga oshirilgan davlat xaridlari to‘g‘risida ma’lumot

“O’zTTS” agentligi tarmoq, shtatlar va kontingentga doir rejaning bajarilishi (byudjet mablag‘lari bo‘yicha) to‘g‘risida hisobot 01.10.2023 yil holatiga

2023 yil 3-chorak. Balans hisoboti

2023 yil 3-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 2

2023 yil 3-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 3

2023 yil 3-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 4

2023 yil 3-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 7

2023 yil 3-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 10

2023 yil 4-chorak:

Kapital qo‘yilmalar hisobidan “O’zTTS” agentligi tomonidan 2023 yil davomida amalga oshirilayotgan loyixalar to‘g‘risidagi ma’lumot

“O’zTTS” agentligi tomonidan 2023 yil davomida o‘tkazilgan tanlovlar, tenderlar va amalga oshirilgan davlat xaridlari to‘g‘risida ma’lumot

“O’zTTS” agentligi tarmoq, shtatlar va kontingentga doir rejaning bajarilishi (byudjet mablag‘lari bo‘yicha) to‘g‘risida hisobot 01.01.2024 yil holatiga

2023 yil. Balans hisoboti

2023 yil. Moliyaviy hisobotlar, forma 2

2023 yil. Moliyaviy hisobotlar, forma 3

2023 yil. Moliyaviy hisobotlar, forma 4

2023 yil. Moliyaviy hisobotlar, forma 7

2023 yil. Moliyaviy hisobotlar, forma 10

 

2022 yil

2022 yil davri mobaynida O’zbekiston texnik jihatdan tartiba solish agentligiga byudjetdan ajratilgan mablag‘larning chegaralangan miqdorining o‘z tasarrufidagi byudjet tashkilotlari kesimida taqsimoti to‘g‘risida ma’lumot

2022 yil 1- chorak:

Kapital qo‘yilmalar hisobidan “O’zTTS” agentligi tomonidan 2022 yil 1 chorakda  amalga oshirilayotgan loyixalar to‘g‘risidagi ma’lumot

“O’zTTS” agentligi tomonidan 2022 yil I-chorak davomida o‘tkazilgan tanlovlar, tenderlar va amalga oshirilgan davlat xaridlari to‘g‘risida ma’lumot

“O’zTTS” agentligi tarmoq, shtatlar va kontingentga doir rejaning bajarilishi (byudjet mablag‘lari bo‘yicha) to‘g‘risida hisobot 01.04.2022 yil holatiga

2022 yil 1-chorak. Balans hisoboti

2022 yil 1-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 2

2022 yil 1-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 3

2022 yil 1-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 4

2022 yil 1-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 7

2022 yil 1-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 10

2022 yil 2- chorak:

Kapital qo‘yilmalar hisobidan “O’zTTS” agentligi tomonidan 2022 yil 2 chorakda  amalga oshirilayotgan loyixalar to‘g‘risidagi ma’lumot

“O’zTTS” agentligi tomonidan 2022 yil 2-chorak davomida o‘tkazilgan tanlovlar, tenderlar va amalga oshirilgan davlat xaridlari to‘g‘risida ma’lumot

“O’zTTS” agentligi tarmoq, shtatlar va kontingentga doir rejaning bajarilishi (byudjet mablag‘lari bo‘yicha) to‘g‘risida hisobot 01.07.2022 yil holatiga

2022 yil 2-chorak. Balans hisoboti

2022 yil 2-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 2

2022 yil 2-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 3

2022 yil 2-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 4

2022 yil 2-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 7

2022 yil 2-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 10

2022 yil 3- chorak:

Kapital qo‘yilmalar hisobidan “O’zTTS” agentligi tomonidan 2022 yil 3 chorakda  amalga oshirilayotgan loyixalar to‘g‘risidagi ma’lumot

“O’zTTS” agentligi tomonidan 2022 yil 3-chorak davomida o‘tkazilgan tanlovlar, tenderlar va amalga oshirilgan davlat xaridlari to‘g‘risida ma’lumot

“O’zTTS” agentligi tarmoq, shtatlar va kontingentga doir rejaning bajarilishi (byudjet mablag‘lari bo‘yicha) to‘g‘risida hisobot 01.10.2022 yil holatiga

2022 yil 3-chorak. Balans hisoboti

2022 yil 3-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 2

2022 yil 3-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 3

2022 yil 3-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 4

2022 yil 3-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 7

2022 yil 3-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 10

2022 yil 4-chorak:

Kapital qo‘yilmalar hisobidan “O’zTTS” agentligi tomonidan 2022 yil davomida amalga oshirilayotgan loyixalar to‘g‘risidagi ma’lumot

“O’zTTS” agentligi tomonidan 2022 yil davomida o‘tkazilgan tanlovlar, tenderlar va amalga oshirilgan davlat xaridlari to‘g‘risida ma’lumot

“O’zTTS” agentligi tarmoq, shtatlar va kontingentga doir rejaning bajarilishi (byudjet mablag‘lari bo‘yicha) to‘g‘risida hisobot 01.01.2023 yil holatiga

2022 yil. Balans hisoboti

2022 yil. Moliyaviy hisobotlar, forma 2

2022 yil. Moliyaviy hisobotlar, forma 3

2022 yil. Moliyaviy hisobotlar, forma 4

2022 yil. Moliyaviy hisobotlar, forma 7

2022 yil. Moliyaviy hisobotlar, forma 10

 

2021 yil

2022 yil davri mobaynida O’zbekiston texnik jihatdan tartiba solish agentligiga byudjetdan ajratilgan mablag‘larning chegaralangan miqdorining o‘z tasarrufidagi byudjet tashkilotlari kesimida taqsimoti to‘g‘risida ma’lumot

2021 yil 1- chorak:

Kapital qo‘yilmalar hisobidan “O’zstandart” agentligi tomonidan 2021 yil 1 chorakda  amalga oshirilayotgan loyixalar to‘g‘risidagi ma’lumot

“O’zstandart” agentligi tomonidan 2021 yil I-chorak davomida o‘tkazilgan tanlovlar, tenderlar va amalga oshirilgan davlat xaridlari to‘g‘risida ma’lumot

“O’zstandart” agentligi tarmoq, shtatlar va kontingentga doir rejaning bajarilishi (byudjet mablag‘lari bo‘yicha) to‘g‘risida hisobot 01.04.2021 yil holatiga

2021 yil 1-chorak. Balans hisoboti

2021 yil 1-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 2

2021 yil 1-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 3

2021 yil 1-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 4

2021 yil 1-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 7

2021 yil 2- chorak:

Kapital qo‘yilmalar hisobidan “O’zstandart” agentligi tomonidan 2021 yil 2 chorakda  amalga oshirilayotgan loyixalar to‘g‘risidagi ma’lumot

“O’zstandart” agentligi tomonidan 2021 yil I-yarim yillik davomida o‘tkazilgan tanlovlar, tenderlar va amalga oshirilgan davlat xaridlari to‘g‘risida ma’lumot

“O’zstandart” agentligi tarmoq, shtatlar va kontingentga doir rejaning bajarilishi (byudjet mablag‘lari bo‘yicha) to‘g‘risida hisobot 01.07.2021 yil holatiga

2021 yil 2-chorak. Balans hisoboti

2021 yil 2-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 2

2021 yil 2-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 3

2021 yil 2-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 4

2021 yil 2-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 7

2021 yil 3-chorak:

Kapital qo‘yilmalar hisobidan “O’zTTS” agentligi tomonidan 2021 yil 3 chorakda  amalga oshirilayotgan loyixalar to‘g‘risidagi ma’lumot

“O’zTTS” agentligi tomonidan 2021 yil 9 oy davomida o‘tkazilgan tanlovlar, tenderlar va amalga oshirilgan davlat xaridlari to‘g‘risida ma’lumot

“O’zTTS” agentligi tarmoq, shtatlar va kontingentga doir rejaning bajarilishi (byudjet mablag‘lari bo‘yicha) to‘g‘risida hisobot 01.10.2021 yil holatiga

2021 yil 3-chorak. Balans hisoboti

2021 yil 3-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 2

2021 yil 3-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 3

2021 yil 3-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 4

2021 yil 3-chorak. Moliyaviy hisobotlar, forma 7

2021 yil 4-chorak:

Kapital qo‘yilmalar hisobidan “O’zTTS” agentligi tomonidan 2021 yil davomida amalga oshirilayotgan loyixalar to‘g‘risidagi ma’lumot

“O’zTTS” agentligi tomonidan 2021 yil davomida o‘tkazilgan tanlovlar, tenderlar va amalga oshirilgan davlat xaridlari to‘g‘risida ma’lumot

“O’zTTS” agentligi tarmoq, shtatlar va kontingentga doir rejaning bajarilishi (byudjet mablag‘lari bo‘yicha) to‘g‘risida hisobot 01.01.2022 yil holatiga

2021 yil. Balans hisoboti

2021 yil. Moliyaviy hisobotlar, forma 2

2021 yil. Moliyaviy hisobotlar, forma 3

2021 yil. Moliyaviy hisobotlar, forma 4

2021 yil. Moliyaviy hisobotlar, forma 7

2021 yil. Moliyaviy hisobotlar, forma 10

2020 yil

2020 yil uchun “O’zstandart” agentligiga byudjetdan ajratilgan mablag‘larning chegaralangan miqdorining o‘z tasarrufidagi byudjet tashkilotlari kesimida taqsimoti to‘g‘risida ma’lumot

“O’zstandart” agentligining 2020 yil yakuni bo‘yicha moliyaviy hisobotlari to‘g‘risida ma’lumot

“O’zstandart” agentligi tomonidan 2020 yil davomida o‘tkazilgan tanlovlar,tenderlar va amalga oshirilgan davlat xaridlari to‘g‘risida ma’lumot

Debitor-kreditor hisobot 2020 yillik

"Akkreditatsiya markazi" DUK ning Moliyaviy-iqtisodiy faoliyati

«O‘zbekiston milliy metrologiya instituti» DKning Moliyaviy-iqtisodiy faoliyati