Oʼzbekiston texnik jihatdan
tartibga solish agentligi


FUQAROLARNING  MUROJAATLARI

Fuqarolarning murojaatiUMUMIY TEXNIK REGLAMENTLAR:

1. “Avtotransport vositalari konstruksiyasining foydalanish shartlari bo‘yicha xavfsizligi to‘g‘risida”gi  umumiy texnik reglament (UzTR.191-001:2012)O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 04.07.2012 yildagi 191-sonli Qarori bilan tasdiqlangan;

2. “Texnik jihatdan foydalanishda temir yo‘l transporti xavfsizligi to‘g‘risida”gi  umumiy texnik reglament (UzTR.192-002:2012)O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 04.07.2012 yildagi 192-sonli Qarori bilan tasdiqlangan;

3.  "Ta’lim muassasalari uchun matbaa mahsulotlari xavfsizligi  talablarini belgilashning umumiy texnik reglamenti" (UzTR.726-003:2022) O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 28 dekabrdagi 726-sonli qarori  bilan  tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament  rasmiy e’lon qilingan paytdan e’tiboran olti oy o‘tgandan keyin amalga kiritiladi.

Yuqoridagi O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan "Ta’lim muassasalari uchun xavfsiz poligrafiya mahsulotlari haqida"gi Umumiy texnik reglament (UzTR.146-003:2015) hamda O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015  yil 3 iyundagi 146-sonli Qarori  2023 yil 30 iundan o‘z kuchini yo‘qotadi.  "Ta’lim muassasalari uchun xavfsiz poligrafiya mahsulotlari haqida"gi umumiy texnik reglament (UzTR.146-003:2015) amalga kiritilgandan keyin, o‘rnatilgan tartibda qo‘llanilish ixtiyoriyligiga ega bo‘ladigan va majburiylik tusini yo‘qotadigan standartlashtirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar ro‘yxati 

4. «Metallurgiya mahsulotlari xavfsizligi bo‘yicha»dagi  umumiy texnik reglament (UzTR.319-004:2015). O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 6 noyabrdagi 319-sonli qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament 2016 yil 16 maydan boshlab amalga kiritildi. «Metallurgiya mahsulotlari xavfsizligi bo‘yicha»dagi umumiy texnik reglament amalga kiritilgandan keyin, o‘rnatilgan tartibda qo‘llanilish ixtiyoriyligiga ega bo‘ladigan va majburiylik tusini yo‘qotadigan standartlashtirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar ro‘yxati.

5. “Siqilgan tabiiy gazda, suyultirilgan neft gazida yoki dizel va gazsimon yoqilg‘i aralashmasida ishlaydigan transport vositalarining xavfsizligi to‘g‘risida”gi umumiy texnik reglament (UzTR.326-005:2015) O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 11 noyabrdagi 326-sonli qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament 2016 yil 16 maydan amalga kiritildi. “Siqilgan tabiiy, suyultirilgan neft gazlarida yoki dizel va gazsimon yoqilg‘i aralashmasida ishlaydigan avtotransport vositalarining xavfsizligi to‘g‘risidagi” umumiy texnik reglament amalga kiritilgandan keyin, o‘rnatilgan tartibda qo‘llanilish ixtiyoriyligiga ega bo‘ladigan va majburiylik tusini yo‘qotadigan standartlashtirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar ro‘yxati 

6. «Qishloq xo‘jaligi texnikalari konstruksiyasining xavfsizligi» to‘g‘risidagi umumiy texnik reglament (UzTR.80-006:2016)  O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 18 martdagi 80-sonli qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament rasmiy e’lon qilingan paytdan e’tiboran olti oy o‘tgandan keyin amalga kiritiladi. 1) «Qishloq xo‘jaligi texnikalari konstruksiyasining to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament amalga kiritilgandan keyin, o‘rnatilgan tartibda qo‘llanilish ixtiyoriyligiga ega bo‘ladigan va majburiylik tusini yo‘qotadigan standartlashtirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar ro‘yxati. 2) «Qishloq ho‘jaligi texnikasi konstruksiyasining xavfsizligi to‘g‘risida»gi Umumiy texnik reglamentda mahsulotlar va xizmatlarning belgilangan talablarga muvofiqligini baholash uchun zarur bo‘lgan, mahsulotning namunalarini olish, sinovlari va o‘lchovlari usullarini belgilovchi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar ro‘yxati

7. «Don xavfsizligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament (UzTR.99-007:2016) O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 31 martdagi 99-sonli qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament rasmiy e’lon qilingan paytdan e’tiboran 18 oy o‘tgandan keyin amalga kiritiladi. 1) «Don xavfsizligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament amalga kiritilgandan keyin, o‘rnatilgan tartibda qo‘llanilish ixtiyoriyligiga ega bo‘ladigan va majburiylik tusini yo‘qotadigan standartlashtirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar ro‘yxati; 2) «Don xavfsizligi to‘g‘risida»gi Umumiy texnik reglamentda mahsulotlar va xizmatlarning belgilangan talablarga muvofiqligini baholash uchun zarur bo‘lgan, mahsulotning namunalarini olish, sinovlari va o‘lchovlari usullarini belgilovchi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar ro‘yxati.

8. «Yengil sanoat mahsulotlari xavfsizligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament (UzTR.148-008:2016)  O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 11 maydagi 148-sonli qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament rasmiy e’lon qilingan paytdan e’tiboran olti oy o‘tgandan keyin amalga kiritiladi. 1) «Yengil sanoat mahsulotlari xavfsizligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament amalga kiritilgandan keyin, o‘rnatilgan tartibda qo‘llanilish ixtiyoriyligiga ega bo‘ladigan va majburiylik tusini yo‘qotadigan standartlashtirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar ro‘yxati; 2) «Yengil sanoat mahsulotlari xavfsizligi to‘g‘risida»gi Umumiy texnik reglamentda mahsulotlar va xizmatlarning belgilangan talablarga muvofiqligini baholash uchun zarur bo‘lgan, mahsulotning namunalarini olish, sinovlari va o‘lchovlari usullarini belgilovchi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar ro‘yxati.

9. «Dori vositalarining xavfsizligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament (UzTR.365-009:2016) O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 27 oktyabrdagii 365-sonli qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament rasmiy e’lon qilingan paytdan e’tiboran olti oy o‘tgandan keyin amalga kiritiladi.

10. «Texnik vositalarning elektromagnit mosligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament (UzTR.389-010:2016) O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 21 noyabrdagi 389-sonli qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament rasmiy e’lon qilingan paytdan e’tiboran olti oy o‘tgandan keyin amalga kiritiladi. 1) «Texnik vositalarning elektromagnit mosligi xavfsizligi to‘g‘risida»gi Umumiy texnik reglament amalga kiritilgandan keyin, o‘rnatilgan tartibda qo‘llanilish ixtiyoriyligiga ega bo‘ladigan va majburiylik tusini yo‘qotadigan standartlashtirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar ro‘yxati. 2) «Texnik vositalarning elektromagnit mosligi xavfsizligi to‘g‘risida»gi Umumiy texnik reglamentda mahsulotlar va xizmatlarning belgilangan talablarga muvofiqligini baholash uchun zarur bo‘lgan, mahsulotning namunalarini olish, sinovlari va o‘lchovlari usullarini belgilovchi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar ro‘yxati.

11. «Charm-poyabzal mahsulotlarining xavfsizligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament (UzTR.5-011:2017). O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 5 yanvardagi 5-sonli qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament rasmiy e’lon qilingan paytdan e’tiboran olti oy o‘tgandan keyin amalga kiritiladi. 1) «Charm-poyabzal mahsulotlarining xavfsizligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament amalga kiritilgandan keyin, o‘rnatilgan tartibda qo‘llanilish ixtiyoriyligiga ega bo‘ladigan va majburiylik tusini yo‘qotadigan standartlashtirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar ro‘yxati. 2) «Charm-poyabzal mahsulotlarining xavfsizligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglamentda mahsulotlar va xizmatlarning belgilangan talablarga muvofiqligini baholash uchun zarur bo‘lgan, mahsulotning namunalarini olish, sinovlari va o‘lchovlari usullarini belgilovchi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar ro‘yxati.

12. «Alkogolli mahsulotlarning xavfsizligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament (UzTR.71-012:2017). O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 13 fevraldagi 71-sonli qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament rasmiy e’lon qilingan paytdan e’tiboran olti oy o‘tgandan keyin amalga kiritiladi. 1) «Alkogolli mahsulotlarning xavfsizligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament amalga kiritilgandan keyin, o‘rnatilgan tartibda qo‘llanilish ixtiyoriyligiga ega bo‘ladigan va majburiylik tusini yo‘qotadigan standartlashtirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar ro‘yxati. 2) «Alkogolli mahsulotlarning xavfsizligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglamentda mahsulotlar va xizmatlarning belgilangan talablarga muvofiqligini baholash uchun zarur bo‘lgan, mahsulotning namunalarini olish, sinovlari va o‘lchovlari usullarini belgilovchi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar ro‘yxati.

13. «Shisha idishlarning xavfsizligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament (UzTR.86-013:2017). O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 16 fevraldagi 86-sonli qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament rasmiy e’lon qilingan paytdan e’tiboran olti oy o‘tgandan keyin amalga kiritiladi. 1) «Shisha idishlarning xavfsizligi to‘g‘risida»gi Umumiy texnik reglament amalga kiritilgandan keyin, o‘rnatilgan tartibda qo‘llanilish ixtiyoriyligiga ega bo‘ladigan va majburiylik tusini yo‘qotadigan standartlashtirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar ro‘yxati. 2) «Shisha idishlarning xavfsizligi to‘g‘risida»gi Umumiy texnik reglamentda mahsulotlar va xizmatlarning belgilangan talablarga muvofiqligini baholash uchun zarur bo‘lgan, mahsulotning namunalarini olish, sinovlari va o‘lchovlari usullarini belgilovchi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar ro‘yxati.

14. «Shaxta ko‘tarish qurilmalarining xavfsizligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament (UzTR.99-014:2017) O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 24 fevraldagi 99-sonli qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament rasmiy e’lon qilingan paytdan e’tiboran olti oy o‘tgandan keyin amalga kiritiladi.

15. «Telekommunikatsiya uskunalarining xavfsizligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament (UzTR.102-015:2017) O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 27 fevraldagi 102-sonli qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament rasmiy e’lon qilingan paytdan e’tiboran olti oy o‘tgandan keyin amalga kiritiladi. 1) «Telekommunikatsiya uskunalarining xavfsizligi to‘g‘risida»gi Umumiy texnik reglament amalga kiritilgandan keyin, o‘rnatilgan tartibda qo‘llanilish ixtiyoriyligiga ega bo‘ladigan va majburiylik tusini yo‘qotadigan standartlashtirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar ro‘yxati. 2) «Telekommunikatsiya uskunalarining xavfsizligi to‘g‘risida»gi Umumiy texnik reglamentda mahsulotlar va xizmatlarning belgilangan talablarga muvofiqligini baholash uchun zarur bo‘lgan, mahsulotning namunalarini olish, sinovlari va o‘lchovlari usullarini belgilovchi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar ro‘yxati.

16. «Muomalaga chiqarilayotgan g‘ildirakli transport vositalarining xavfsizligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament (UzTR.237-016:2017) O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 25 apreldagi 237-sonli qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament rasmiy e’lon qilingan paytdan e’tiboran olti oy o‘tgandan keyin amalga kiritiladi. 1) «Muomalaga chiqarilayotgan g‘ildirakli transport vositalarining xavfsizligi to‘g‘risida»gi Umumiy texnik reglament amalga kiritilgandan keyin, o‘rnatilgan tartibda qo‘llanilish ixtiyoriyligiga ega bo‘ladigan va majburiylik tusini yo‘qotadigan standartlashtirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar ro‘yxati. 2) «Muomalaga chiqarilayotgan g‘ildirakli transport vositalarining xavfsizligi to‘g‘risida»gi Umumiy texnik reglamentda mahsulotlar va xizmatlarning belgilangan talablarga muvofiqligini baholash uchun zarur bo‘lgan, mahsulotning namunalarini olish, sinovlari va o‘lchovlari usullarini belgilovchi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar ro‘yxati.

17. «O‘rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta’lim muassasalari o‘quv xonalarining xavfsizligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament (UzTR.265-017:2017) O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 10 maydagi 265-sonli qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament rasmiy e’lon qilingan paytdan e’tiboran olti oy o‘tgandan keyin amalga kiritiladi.

18. «O‘quv asbob-uskunalari va anjomlarining xavfsizligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament (UzTR.345-018:2017) O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 2 iyundagi 345-sonli qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament rasmiy e’lon qilingan paytdan e’tiboran olti oy o‘tgandan keyin amalga kiritiladi. 1) «O’quv asbob-uskunalari va anjomlarining xavfsizligi to‘g‘risida»gi Umumiy texnik reglament amalga kiritilgandan keyin, o‘rnatilgan tartibda qo‘llanilish ixtiyoriyligiga ega bo‘ladigan va majburiylik tusini yo‘qotadigan standartlashtirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar ro‘yxati; 2)  «O’quv asbob-uskunalari va anjomlarining xavfsizligi to‘g‘risida»gi  Umumiy texnik reglamentda mahsulotlar va xizmatlarning belgilangan talablarga muvofiqligini baholash uchun zarur bo‘lgan, mahsulotning namunalarini olish, sinovlari va o‘lchovlari usullarini belgilovchi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar  ro‘yxati.

"O’zstandart" agentligining  2017 yil 4 dekabrdagi DS-122-sonli qarori bilan tasdiqlangan  «O’quv asbob-uskunalari va anjomlarining xavfsizligi to‘g‘risida»gi Umumiy texnik reglament amalga kiritilgandan keyin, o‘rnatilgan tartibda qo‘llanilish ixtiyoriyligiga ega bo‘ladigan va majburiylik tusini yo‘qotadigan standartlashtirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar ro‘yxati , 2023 yil 7 martdan o‘z kuchini yo‘qotdi.

19. «Bosim ostida ishlaydigan uskunalarning xavfsizligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament (UzTR.427-019:2017) O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 24 iyundagi 427-sonli qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament rasmiy e’lon qilingan paytdan e’tiboran olti oy o‘tgandan keyin amalga kiritiladi. 1) «Bosim ostida ishlaydigan uskunalarning xavfsizligi to‘g‘risida»gi Umumiy texnik reglament amalga kiritilgandan keyin, o‘rnatilgan tartibda qo‘llanilish ixtiyoriyligiga ega bo‘ladigan va majburiylik tusini yo‘qotadigan standartlashtirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar ro‘yxati. 2) «Bosim ostida ishlaydigan uskunalarning xavfsizligi to‘g‘risida»gi Umumiy texnik reglamentda mahsulotlar va xizmatlarning belgilangan talablarga muvofiqligini baholash uchun zarur bo‘lgan, mahsulotning namunalarini olish, sinovlari va o‘lchovlari usullarini belgilovchi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar ro‘yxati.

20. «Sut va sut mahsulotlarining xavfsizligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament (UzTR.474-020:2017) O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 7 iyuldagi 474-sonli qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament rasmiy e’lon qilingan paytdan e’tiboran o‘n sakkiz oy o‘tgandan keyin amalga kiritiladi. 1) «Sut va sut mahsulotlarining xavfsizligi  to‘g‘risida»gi Umumiy texnik reglament amalga kiritilgandan keyin, o‘rnatilgan tartibda qo‘llanilish ixtiyoriyligiga ega bo‘ladigan va majburiylik tusini yo‘qotadigan standartlashtirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar ro‘yxati. 2) «Sut va sut mahsulotlarining xavfsizligi to‘g‘risida»gi Umumiy texnik reglamentda mahsulotlar va xizmatlarning belgilangan talablarga muvofiqligini baholash uchun zarur bo‘lgan, mahsulotning namunalarini olish, sinovlari va o‘lchovlari usullarini belgilovchi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar ro‘yxati.

21. «Oziq-ovqat mahsulotlariga tegib turadigan qadoqlarning xavfsizligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament (UzTR.476-021:2017) O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 7 iyuldagi 476-sonli qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament rasmiy e’lon qilingan paytdan e’tiboran o‘n ikki oy o‘tgandan keyin amalga kiritiladi. 1) «Oziq-ovqat mahsulotlariga tegib turadigan qadoqlarning xavfsizligi to‘g‘risida»gi Umumiy texnik reglament amalga kiritilgandan keyin, o‘rnatilgan tartibda qo‘llanilish ixtiyoriyligiga ega bo‘ladigan va majburiylik tusini yo‘qotadigan standartlashtirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar ro‘yxati. 2) «Oziq-ovqat mahsulotlariga tegib turadigan qadoqlarning xavfsizligi to‘g‘risida»gi Umumiy texnik reglamentda mahsulotlar va xizmatlarning belgilangan talablarga muvofiqligini baholash uchun zarur bo‘lgan, mahsulotning namunalarini olish, sinovlari va o‘lchovlari usullarini belgilovchi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar ro‘yxati

22. «Oziq-ovqat mahsulotini tamg‘alash yuzasidan uning xavfsizligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament (UzTR.490-022:2017) O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 12 iyuldagi 490-sonli qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament rasmiy e’lon qilingan paytdan e’tiboran o‘n ikki oy o‘tgandan keyin amalga kiritiladi. 1) «Oziq-ovqat mahsulotini tamg‘alash yuzasidan uning xavfsizligi to‘g‘risida»gi Umumiy texnik reglament amalga kiritilgandan keyin, o‘rnatilgan tartibda qo‘llanilish ixtiyoriyligiga ega bo‘ladigan va majburiylik tusini yo‘qotadigan standartlashtirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar ro‘yxati.

23. «Yog‘-moy mahsulotlarining xavfsizligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament (UzTR.724-023:2020) O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 17 noyabrdagi 724-sonli qarori  bilan  tasdiqlangan.  Ushbu texnik reglament rasmiy e’lon qilingan kundan boshlab uch oy o‘tgach amalga kiritiladi.  1) «Yog‘-moy mahsulotlarining xavfsizligi to‘g‘risida»gi  umumiy texnik reglament amalga kiritilgandan keyin, o‘rnatilgan tartibda qo‘llanilish ixtiyoriyligiga ega bo‘ladigan va majburiylik tusini yo‘qotadigan standartlashtirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar ro‘yxati; 2)  «Yog‘-moy mahsulotlarining xavfsizligi to‘g‘risida»gi  umumiy texnik reglamentda mahsulotlar va xizmatlarning belgilangan talablarga muvofiqligini baholash uchun zarur bo‘lgan, mahsulotning namunalarini olish, sinovlari va o‘lchovlari usullarini belgilovchi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar ro‘yxati.

Yuqoridagi O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bilan  «Yog‘-moy mahsulotlarining xavfsizligi to‘g‘risida»gi  umumiy texnik reglamenti (UzTR.520-023:2017) hamda  O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 19 iyuldagi 520-sonli qarori  o‘z kuchini yo‘qotgan deb hisoblanadi. 

24. «Moylash materiallari, texnik moylar va texnik suyuqliklarga talablar to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament (UzTR.783-024:2017) O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 2 oktyabrdagi 783-sonli qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament rasmiy e’lon qilingan paytdan e’tiboran olti oy o‘tgandan keyin amalga kiritiladi. 1) «Moylash materiallari, texnik moylar va texnik suyuqliklarga talablar to‘g‘risida»gi Umumiy texnik reglament amalga kiritilgandan keyin, o‘rnatilgan tartibda qo‘llanilish ixtiyoriyligiga ega bo‘ladigan va majburiylik tusini yo‘qotadigan standartlashtirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar ro‘yxati. 2) «Moylash materiallari, texnik moylar va texnik suyuqliklarga talablar to‘g‘risida»gi Umumiy texnik reglamentda mahsulotlar va xizmatlarning belgilangan talablarga muvofiqligini baholash uchun zarur bo‘lgan, mahsulotning namunalarini olish, sinovlari va o‘lchovlari usullarini belgilovchi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar ro‘yxati.

25. «Liftlarning xavfsizligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament (UzTR.801-025:2017) O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 oktyabrdagi 801-sonli qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament rasmiy e’lon qilingan paytdan e’tiboran olti oy o‘tgandan keyin amalga kiritiladi.

26. «Gaz holatidagi yoqilg‘ida ishlovchi apparatlarning xavfsizligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament (UzTR.880-026:2017) O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 30 oktyabrdagi 880-sonli qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament rasmiy e’lon qilingan paytdan e’tiboran olti oy o‘tgandan keyin amalga kiritiladi. 1) «Gaz holatidagi yoqilg‘ida ishlovchi apparatlarning xavfsizligi to‘g‘risida»gi Umumiy texnik reglament amalga kiritilgandan keyin, o‘rnatilgan tartibda qo‘llanilish ixtiyoriyligiga ega bo‘ladigan va majburiylik tusini yo‘qotadigan standartlashtirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar ro‘yxati. 2) «Gaz holatidagi yoqilg‘ida ishlovchi apparatlarning xavfsizligi to‘g‘risida»gi Umumiy texnik reglamentda mahsulotlar va xizmatlarning belgilangan talablarga muvofiqligini baholash uchun zarur bo‘lgan, mahsulotning namunalarini olish, sinovlari va o‘lchovlari usullarini belgilovchi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar ro‘yxati.

27. «Veterinariya dori vositalari va ozuqa qo‘shimchalarining xavfsizligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament (UzTR.905-027:2017) O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 11 noyabrdagi 905-sonli qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament rasmiy e’lon qilingan paytdan e’tiboran olti oy o‘tgandan keyin amalga kiritiladi.1) «Veterinariya dori vositalari va ozuqa qo‘shimchalarining xavfsizligi to‘g‘risida»gi Umumiy texnik reglament amalga kiritilgandan keyin, o‘rnatilgan tartibda qo‘llanilish ixtiyoriyligiga ega bo‘ladigan va majburiylik tusini yo‘qotadigan standartlashtirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar ro‘yxati. 2) «Veterinariya dori vositalari va ozuqa qo‘shimchalarining xavfsizligi to‘g‘risida»giUmumiy texnik reglamentda mahsulotlar va xizmatlarning belgilangan talablarga muvofiqligini baholash uchun zarur bo‘lgan, mahsulotning namunalarini olish, sinovlari va o‘lchovlari usullarini belgilovchi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar ro‘yxati.

28. «Avtomobil va aviatsiya benziniga, dizel va kema yonilg‘isiga, reaktiv dvigatellar uchun yonilg‘iga va mazutga qo‘yiladigan talablar to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament (UzTR.931-028:2017) O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 21 noyabrdagi 931-sonli qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament rasmiy e’lon qilingan paytdan e’tiboran olti oy o‘tgandan keyin amalga kiritiladi. 1) «Avtomobil va aviatsiya benziniga, dizel va kema yonilg‘isiga, reaktiv dvigatellar uchun yonilg‘iga va mazutga qo‘yiladigan talablar to‘g‘risida»gi Umumiy texnik reglament amalga kiritilgandan keyin, o‘rnatilgan tartibda qo‘llanilish ixtiyoriyligiga ega bo‘ladigan va majburiylik tusini yo‘qotadigan standartlashtirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar ro‘yxati. 2) «Avtomobil va aviatsiya benziniga, dizel va kema yonilg‘isiga, reaktiv dvigatellar uchun yonilg‘iga va mazutga qo‘yiladigan talablar to‘g‘risida»gi iUmumiy texnik reglamentda mahsulotlar va xizmatlarning belgilangan talablarga muvofiqligini baholash uchun zarur bo‘lgan, mahsulotning namunalarini olish, sinovlari va o‘lchovlari usullarini belgilovchi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar ro‘yxati.

29. «Portlash xavfi bo‘lgan muhitlarda ishlovchi asbob-uskunalarning xavfsizligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament (UzTR.941-029:2017) O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 24 noyabrdagi 941-sonli qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament rasmiy e’lon qilingan paytdan e’tiboran olti oy o‘tgandan keyin amalga kiritiladi. 1) «Portlash xavfi bo‘lgan muhitlarda ishlovchi asbob-uskunalarning xavfsizligi to‘g‘risida»gi Umumiy texnik reglament amalga kiritilgandan keyin, o‘rnatilgan tartibda qo‘llanilish ixtiyoriyligiga ega bo‘ladigan va majburiylik tusini yo‘qotadigan standartlashtirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar ro‘yxati. 2) «Portlash xavfi bo‘lgan muhitlarda ishlovchi asbob-uskunalarning xavfsizligi  to‘g‘risida»gi iUmumiy texnik reglamentda mahsulotlar va xizmatlarning belgilangan talablarga muvofiqligini baholash uchun zarur bo‘lgan, mahsulotning namunalarini olish, sinovlari va o‘lchovlari usullarini belgilovchi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar ro‘yxati.

30. «Go‘sht va go‘sht mahsulotlarining xavfsizligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament (UzTR.36-030:2018) O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 22 yanvardagi 36-sonli qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament rasmiy e’lon qilingan paytdan e’tiboran 18 oy o‘tgandan keyin amalga kiritiladi. 1) «Go‘sht va go‘sht mahsulotlarining xavfsizligi to‘g‘risida»gi Umumiy texnik reglament amalga kiritilgandan keyin, o‘rnatilgan tartibda qo‘llanilish ixtiyoriyligiga ega bo‘ladigan va majburiylik tusini yo‘qotadigan standartlashtirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar ro‘yxati.  2) «Go‘sht va go‘sht mahsulotlarining xavfsizligi  to‘g‘risida»gi iUmumiy texnik reglamentda mahsulotlar va xizmatlarning belgilangan talablarga muvofiqligini baholash uchun zarur bo‘lgan, mahsulotning namunalarini olish, sinovlari va o‘lchovlari usullarini belgilovchi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar ro‘yxati.

31. «Tamaki mahsulotlari to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament (UzTR.74-031:2019). O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 1 fevraldagi 74-sonli qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament rasmiy e’lon qilingan paytdan e’tiboran o‘n ikki oy o‘tgandan keyin amalga kiritiladi.  1)  «Tamaki mahsulotlari to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament amalga kiritilgandan keyin, o‘rnatilgan tartibda qo‘llanilish ixtiyoriyligiga ega bo‘ladigan va majburiylik tusini yo‘qotadigan standartlashtirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar ro‘yxati. 2)  «Tamaki mahsulotlari to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglamentda mahsulotlar va xizmatlarning belgilangan talablarga muvofiqligini baholash uchun zarur bo‘lgan, mahsulotning namunalarini olish, sinovlari va o‘lchovlari usullarini belgilovchi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar ro‘yxati.

32. «Idishda qadoqlangan ichimlik suvining xavfsizligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament (UzTR.861-032:2019) O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 10 oktyabrdagi 861-sonli qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament rasmiy e’lon qilingan paytdan e’tiboran o‘n sakkiz oy o‘tgandan keyin amalga kiritiladi. 1) «Idishda qadoqlangan ichimlik suvining xavfsizligi to‘g‘risida»gi  umumiy texnik reglament amalga kiritilgandan keyin, o‘rnatilgan tartibda qo‘llanilish ixtiyoriyligiga ega bo‘ladigan va majburiylik tusini yo‘qotadigan standartlashtirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar ro‘yxati. 2. «Idishda qadoqlangan ichimlik suvining xavfsizligi to‘g‘risida»gi  umumiy texnik reglamentda mahsulotlar va xizmatlarning belgilangan talablarga muvofiqligini baholash uchun zarur bo‘lgan, mahsulotning namunalarini olish, sinovlari va o‘lchovlari usullarini belgilovchi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar ro‘yxati.

33. «Ekologik xavfsizlik to‘g‘risida"gi umumiy texnik reglament (UzTR.95-033:2020) O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 18 fevraldagi 95-sonli qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament rasmiy e’lon qilingan paytdan e’tiboran o‘n sakkiz oy o‘tgandan keyin amalga kiritiladi.

34.  "Meva va sabzavotlardan olingan sharbat mahsulotlarining xavfsizligi to‘g‘risida"gi umumiy texnik reglament (UzTR.119-034:2020) O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 4 martdagi 119-sonli qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament rasmiy e’lon qilingan paytdan e’tiboran o‘n sakkiz oy o‘tgandan keyin amalga kiritiladi. 1) "Meva va sabzavotlardan olingan sharbat mahsulotlarining xavfsizligi to‘g‘risida"gi umumiy texnik reglament amalga kiritilgandan keyin, o‘rnatilgan tartibda qo‘llanilish ixtiyoriyligiga ega bo‘ladigan va majburiylik tusini yo‘qotadigan standartlashtirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar ro‘yxati. 2) "Meva va sabzavotlardan olingan sharbat mahsulotlarining xavfsizligi to‘g‘risida"gi umumiy texnik reglamentda mahsulotlar va xizmatlarning belgilangan talablarga muvofiqligini baholash uchun zarur bo‘lgan, mahsulotning namunalarini olish, sinovlari va o‘lchovlari usullarini belgilovchi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar ro‘yxati.

35.  «Alkogolsiz ichimliklarning xavfsizligi xavfsizligi to‘g‘risida"gi umumiy texnik reglament (UzTR.345-035:2020) O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 1 iyundagi 345-sonli qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament rasmiy e’lon qilingan paytdan e’tiboran o‘n sakkiz oy o‘tgandan keyin amalga kiritiladi. 1) «Alkogolsiz ichimliklarning xavfsizligi xavfsizligi to‘g‘risida"gi umumiy texnik reglament amalga kiritilgandan keyin, o‘rnatilgan tartibda qo‘llanilish ixtiyoriyligiga ega bo‘ladigan va majburiylik tusini yo‘qotadigan standartlashtirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar ro‘yxati; 2)  «Alkogolsiz ichimliklarning xavfsizligi xavfsizligi to‘g‘risida"gi umumiy texnik reglamentda mahsulotlar va xizmatlarning belgilangan talablarga muvofiqligini baholash uchun zarur bo‘lgan, mahsulotning namunalarini olish, sinovlari va o‘lchovlari usullarini belgilovchi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar ro‘yxati.

36.  «Bolalar o‘yinchoqlarining xavfsizligi to‘g‘risidagi umumiy texnik reglamentni tasdiqlash haqida»gi umumiy texnik reglament (UzTR.451-036:2020) O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 23 iyuldagi 451-sonli qarori  bilan  tasdiqlangan.  Ushbu texnik reglament rasmiy e’lon qilingan paytdan e’tiboran o‘n ikki  oy o‘tgandan keyin amalga kiritiladi. 1) «Bolalar o‘yinchoqlarining xavfsizligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament amalga kiritilgandan keyin, o‘rnatilgan tartibda qo‘llanilish ixtiyoriyligiga ega bo‘ladigan va majburiylik tusini yo‘qotadigan standartlashtirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar ro‘yxati; 2)  «Bolalar o‘yinchoqlarining xavfsizligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglamentda mahsulotlar va xizmatlarning belgilangan talablarga muvofiqligini baholash uchun zarur bo‘lgan, mahsulotning namunalarini olish, sinovlari va o‘lchovlari usullarini belgilovchi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar ro‘yxati. 2.1.) Normativ hujjatlar ro‘yxatiga qo‘shimchalar.

37. «Organik va organik-mineral o‘g‘itlar xavfsizligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament  (UzTR.729-037:2020) O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 18 dekabrdagi 729-sonli qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament  2022 yil 1 maydan e’tiboran amalga kiritiladi.  

38. «Mineral o‘g‘itlar xavfsizligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament (UzTR.91-038:2022) O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 1 martdagi 91-sonli qarori  bilan  tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament  rasmiy e’lon qilingan paytdan e’tiboran olti oy o‘tgandan keyin amalga kiritiladi.  1) «Mineral o‘g‘itlar xavfsizligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament amalga kiritilgandan keyin, o‘rnatilgan tartibda qo‘llanilish ixtiyoriyligiga ega bo‘ladigan va majburiylik tusini yo‘qotadigan standartlashtirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar ro‘yxati; 2)  «Mineral o‘g‘itlar xavfsizligi to‘g‘risida»gi  umumiy texnik reglamentda mahsulotlar va xizmatlarning belgilangan talablarga muvofiqligini baholash uchun zarur bo‘lgan, mahsulotning namunalarini olish, sinovlari va o‘lchovlari usullarini belgilovchi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar ro‘yxati.

39.  «Yong‘in xavfsizligini ta’minlash va yong‘in o‘chirish vositalariga qo‘yiladigan talablar to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament (UzTR.536-039:2022) O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 28 sentyabrdagi 536-sonli qarori  bilan  tasdiqlangan.  Ushbu texnik reglament rasmiy e’lon qilingan paytdan e’tiboran o‘n ikki  oy o‘tgandan keyin amalga kiritiladi. 1) «Yong‘in xavfsizligini ta’minlash va yong‘in o‘chirish vositalariga qo‘yiladigan talablar to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament amalga kiritilgandan keyin, o‘rnatilgan tartibda qo‘llanilish ixtiyoriyligiga ega bo‘ladigan va majburiylik tusini yo‘qotadigan standartlashtirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar ro‘yxati;  2)  «Yong‘in xavfsizligini ta’minlash va yong‘in o‘chirish vositalariga qo‘yiladigan talablar to‘g‘risida»gi  umumiy texnik reglamentda mahsulotlar va xizmatlarning belgilangan talablarga muvofiqligini baholash uchun zarur bo‘lgan, mahsulotning namunalarini olish, sinovlari va o‘lchovlari usullarini belgilovchi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar ro‘yxati.

40.  «Foydalanishga topshiriladigan harakatdagi temir yo‘l tarkibi xavfsizligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament (UzTR.537-040:2022) O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 28 sentyabrdagi 537-sonli qarori  bilan  tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament  rasmiy e’lon qilingan paytdan e’tiboran olti oy o‘tgandan keyin amalga kiritiladi.  1) «Foydalanishga topshiriladigan harakatdagi temir yo‘l tarkibi  xavfsizligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament amalga kiritilgandan keyin, o‘rnatilgan tartibda qo‘llanilish ixtiyoriyligiga ega bo‘ladigan va majburiylik tusini yo‘qotadigan standartlashtirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar ro‘yxati;  2)  «Foydalanishga topshiriladigan harakatdagi temir yo‘l tarkibi  xavfsizligi to‘g‘risida»gi  umumiy texnik reglamentda mahsulotlar va xizmatlarning belgilangan talablarga muvofiqligini baholash uchun zarur bo‘lgan, mahsulotning namunalarini olish, sinovlari va o‘lchovlari usullarini belgilovchi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar ro‘yxati.

41.  «Attraksionlar xavfsizligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament (UzTR.677-041:2022) O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 28 noyabrdagi 677-sonli qarori  bilan  tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament  rasmiy e’lon qilingan paytdan e’tiboran olti oy o‘tgandan keyin amalga kiritiladi.  1) «Attraksionlar xavfsizligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglament amalga kiritilgandan keyin, o‘rnatilgan tartibda qo‘llanilish ixtiyoriyligiga ega bo‘ladigan va majburiylik tusini yo‘qotadigan standartlashtirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar ro‘yxati; 2)  «Attraksionlar xavfsizligi to‘g‘risida»gi umumiy texnik reglamentda mahsulotlar va xizmatlarning belgilangan talablarga muvofiqligini baholash uchun zarur bo‘lgan, mahsulotning namunalarini olish, sinovlari va o‘lchovlari usullarini belgilovchi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar ro‘yxati.

MAXSUS TEXNIK REGLAMENTLAR:

1. «Gossipol smolasi xavfsizligi talablari to‘g‘risida»gi Maxsus texnik reglament (MTR.001-2010). «O’zstandart» agentligining 31.12.2010 yildagi   MTR-1 – sonli Qarori bilan tasdiqlangan;

2. «Harbiy xizmatchilar uchun ustki kiyim xavfsizligi to’g’risida»gi Maxsus texnik reglament (MTR.002-2011). «O’zstandart»agentligining 30.12.2011  yildagi MTR-2 – sonli Qarori bilan tasdiqlangan;

3. «Harbiy xizmatchilar uchun poyabzal xavfsizligi to’g’risida»gi Maxsus texnik reglament (MTR.003-2011). «O’zstandart»agentligining 30.12.2011 yildagi MTR-3 – sonli Qarori bilan tasdiqlangan;

4. «Ochiq kalitlar infratuzilmasiga qo’yiladigan talablar» to‘g‘risidagi Maxsus  texnik reglament (MTR.004-2013). «O’zstandart» agentligining 04.03.2013 yildagi MTR-4 – sonli Qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament 2016 yil 16 maydan boshlab amalga kiritildi.  1) «Metallurgiya mahsulotlari xavfsizligi bo‘yicha»dagi umumiy texnik reglament amalga kiritilgandan keyin, o‘rnatilgan tartibda qo‘llanilish ixtiyoriyligiga ega bo‘ladigan va majburiylik tusini yo‘qotadigan standartlashtirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar ro‘yxati. 2) «Metallurgiya mahsulotlari xavfsizligi bo‘yicha»dagi Umumiy texnik reglamentda mahsulotlar va xizmatlarning belgilangan talablarga muvofiqligini baholash uchun zarur bo‘lgan, mahsulotning namunalarini olish, sinovlari va o‘lchovlari usullarini belgilovchi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar ro‘yxati.

5. «Pochta aloqasida xavfsizlikni ta’minlash bo’yicha talablar to‘g‘risida»gi maxsus texnik reglament (MTR.005-2014). «O’zstandart» agentligining 01.11.2014 yildagi MTR-5 – sonli Qarori bilan tasdiqlangan

6. «Sirlangan po‘lat xo‘jalik idish-tovoqlar xavfsizligi to‘g‘risida»gi Maxsus texnik reglament (MTR.006-2016). «O’zstandart» agentligining 17.06.2016 yildagi MTR-6 – sonli Qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament rasmiy e’lon qilingan paytdan e’tiboran olti oy o‘tgandan keyin amalga kiritiladi. 1) «Sirlangan po‘lat xo‘jalik idish-tovoqlar xavfsizligi to‘g‘risida»gi Maxsus texnik reglament amalga kiritilgandan keyin, o‘rnatilgan tartibda qo‘llanilish ixtiyoriyligiga ega bo‘ladigan va majburiylik tusini yo‘qotadigan standartlashtirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar ro‘yxati. 2) «Sirlangan po‘lat xo‘jalik idish-tovoqlar xavfsizligi to‘g‘risida»gi Maxsus texnik reglamentda mahsulotlar va xizmatlarning belgilangan talablarga muvofiqligini baholash uchun zarur bo‘lgan, mahsulotning namunalarini olish, sinovlari va o‘lchovlari usullarini belgilovchi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar ro‘yxati.

7. «Don qayta ishlash mahsulotlari xavfsizligi to‘g‘risida»gi  Maxsus texnik reglamentning  yangi redaktsiyasi (MTR.007-2021)   «O’zstandart» agentligining 29.01.2021 yildagi TR-21 – sonli Qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu maxsus texnik reglament 2021 yil 1 aprel kunidan boshlab amalga kiritiladi. 

«O’zstandart» agentligining yuqoridagi keltirilgan qarori bilan   «Don qayta ishlash mahsulotlari xavfsizligi to‘g‘risida»gi  Maxsus texnik reglament (MTR.007-2016) va  «O’zstandart» agentligining 17.11.2016 yildagi MTR-7 – sonli Qarori o‘z kuchini  yo‘qotgan xisoblanadi va quyidagi ro‘yxatga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritishni nazarda tutadi: 1)  «Don qayta ishlash mahsulotlari xavfsizligi to‘g‘risida»gi  Maxsus texnik  reglament amalga kiritilgandan keyin, o‘rnatilgan tartibda qo‘llanilish ixtiyoriyligiga ega bo‘ladigan va majburiylik tusini yo‘qotadigan standartlashtirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar ro‘yxati. 2) «Don qayta ishlash mahsulotlari xavfsizligi to‘g‘risida»gi Maxsus texnik reglamentda mahsulotlar va xizmatlarning belgilangan talablarga muvofiqligini baholash uchun zarur bo‘lgan, mahsulotning namunalarini olish, sinovlari va o‘lchovlari usullarini belgilovchi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar  ro‘yxati.

8. «Non va makaron mahsulotlarining xavfsizligi to‘g‘risida»gi Maxsus texnik reglament (MTR.008-2017). «O‘zstandart» agentligining 27.03.2017 yildagi MTR-8 – sonli Qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament  2020 yil 1 sentyabr kunidan boshlab o‘z kuchini yo‘qotadi. 1) «Non va makaron mahsulotlarining  xavfsizligi to‘g‘risida»gi Maxsus texnik  reglament amalga kiritilgandan keyin, o‘rnatilgan tartibda qo‘llanilish ixtiyoriyligiga ega bo‘ladigan va majburiylik tusini yo‘qotadigan standartlashtirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar ro‘yxati. 2) «Non va makaron mahsulotlarining  xavfsizligi to‘g‘risida»gi Maxsus texnik reglamentda mahsulotlar va xizmatlarning belgilangan talablarga muvofiqligini baholash uchun zarur bo‘lgan, mahsulotning namunalarini olish, sinovlari va o‘lchovlari usullarini belgilovchi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar  ro‘yxati.

8.1  «Non va makaron mahsulotlarining  xavfsizligi to‘g‘risida»gi Maxsus texnik reglamentning yangi tahriri (MTR.008-2020) «O’zstandart» agentligining 18.02.2020 yildagi MTR.008:2020 – sonli Qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament  2020 yil 1 sentyabr kunidan boshlab amalga kiritiladi. 

9. «Ixcham (modul) statsionar va ko‘chma gaz bilan to‘ldirish kompressor shohobchalaridan xavfsiz foydalanish to‘g‘risida»gi Maxsus texnik reglament (MTR.009-2018) «O’zstandart» agentligining 28.02.2018  yildagi MTR-9 – sonli Qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament  2018 yil 1 sentyabr kunidan boshlab amalga kiritiladi.

10. «Qurilishda qo‘llaniladigan, qora metalldan tayyorlangan metall mahsulotlari xavfsizligi to‘g‘risida»gi Maxsus texnik reglament (MTR.010-2020) «O’zstandart» agentligining 07.02.2020  yildagi MTR-10:2020 – sonli Qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament  2020 yil 1 sentyabr kunidan boshlab amalga kiritiladi.

11. «Baliq va baliq mahsulotlari xavfsizligi to‘g‘risida»gi Maxsus texnik reglament (MTR.015-2020) «O’zstandart» agentligining 25.12.2020 yildagi TR-019:2020 – sonli Qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu texnik reglament 2021 yil 25 sentyabr kunidan boshlab amalga kiritiladi.