Oʼzbekiston texnik jihatdan
tartibga solish agentligi


FUQAROLARNING  MUROJAATLARI

Fuqarolarning murojaatiStandartlashtirish, metrologiya, sertifikatlashtirish, akkreditatsiya, sifatni boshqarish tizimlari sohasida faoliyat ko’rsatadigan xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar ro’yxati

Abbrev

Tashkilot nomi

ISO

International Organizationfor Standardization – Xalqaro standartlashtirish tashkiloti

IEC/CEI

International Electrotechnical Commission – Xalqaro elektrotexnika komissiyasi

CEN

European Committee for Standardization – Evropa standartlashtirish qo’mitasi

CENELEC

European Committee for Electrotechnical Standardization – Elektrotexnika va elektronika sohasida Evropa standartlashtirish qo’mitasi.

ETSI

European Telecommunications Standards Institute – Telekommunikatsiya sohasida Evropa standartlashtirish instituti

ITU

International Telecommunication Union – Xalqaro elektroaloqa birlashmasi

OIML

InternationalOrganizationofLegalMetrology – Qonunchilik metrologiyasi xalqaro tashkiloti.

BIPM

Le bureau International des Poids et Mesures – Xalqaro o’lchov va tarozilar Byurosi

WELMEC

Organization of European national legal metrology services – G’arbiy Evropa qonunchilik metrologiyasi tashkiloti.

EUROMET

European Collaboration on Measurement Standards – Evropa etalonlar hamkorligi

EOQ

European Organizationfor Quality – Evropa sifat tashkiloti.

EA

European Accreditationof Certification - Evropa akkreditatsiya hamkorligi

UN/ECE

United Nations Economic Commission for Europe – BMT Evropa iqtisodiy komissiyasi

ILAC

International Laboratory Accreditation Cooperation - Laboratoriyalar akkreditatsiyasi xalqaro hamkorligi. Xalqaro laboratoriyalarni akkreditatsiya qilish tashkiloti (ILAC) to‘laqonli a’zolari ro‘yxati

APLMF

Asia-Pacific Legal Metrology Forum – Osiyo – Tinch okeani qonunchilik metrologiyasi forumi.

IFAN

International Federationof Standards Users – Standartlar foydalanuvchilarini xalqaro federatsiyasi.

COPANT

Pan American Standards Commission – Panamerika standartlar komissiyasi

IrDA

The IrDA is an association of companies from around the globe focused on providing IR standards to ensure the quality and interoperability of the Infrared Technology – AT-texnikasi sohasida standartlarni joriy etish uyushmasi

IAF International Accreditation Forum - Xalqaro akkreditatsiya qilish forumi. Xalqaro akkreditatsiya qilish forumi (IAF) to‘laqonli a’zolari ro‘yxati