"O‘zstandart agentligi joriy yilning o‘tgan davri mobaynida tizimidagi laboratoriyalarni modernizatsiya qilish maqsadida 6,1 mlrd. so‘mga 228 ta zamonaviy jihozlar xarid qilindi.
Shuningdek hisobot davrida 1172 ta standart va ularga o‘zgartirishlar kiritilib davlat ro‘yxatiga olindi. Buning natijasida davlat fondi 12 166 ta yangi standartlar bilan to‘ldirildi.
Agentlikning rasmiy veb-saytida 264 ta qabul qilingan xalqaro standartlar joylashtirildi.
264 ta halqaro standartlar qabul qilinib me’yoriy hujjatlar davlat fondida, halqaro talablar bilan uyg‘unlashtirilgan standartlarning ulushi 12,7 % dan 13,8 % gacha o‘sganligi ma’lum bo‘ldi.