O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining yil yakunlari bo‘yicha 2017 yil 14 yanvarda o‘tkazilgan 1-sonli yig‘ilish bayonining 53-bandi ijrosini ta’minlash maqsadida, Respublika me’yoriy hujjatlar Davlat fondida oziq-ovqat mahsulotlariga mavjud me’yoriy hujjatlar tahlili o‘tkazildi.

Natijada, kolbasa mahsulotlariga taalluqli bo‘lgan 15 dona (TSh) texnikaviy shartlar va 11 dona (Ts) tashkilotning standartlari hozirda amaldaligi (me’yoriy hujjatlar ro‘yxati ilova etiladi) aniqlandi.

Shuni aytish joizki, kolbasa mahsuloti uchun 2016 yil 1 yanvardan O‘zbekiston Respublikasining Davlat standartlari O’zDSt 2985:2015 «Izdeliya kolbasnыe polukopchenыe s dobavleniyem koji kurinoy ili indyushinoy. Texnicheskiye usloviya» va O’zDSt 2986:2015 «Izdeliya kolbasnыe varenыe, sosiski i sardelki s dobavleniyem koji kurinoy ili indyushinoy. Texnicheskiye usloviya» joriy etilgan.

Shuningdek, 2015 yil 18 dekabrdan O’zDSt 3036:2014 «Chakka. Texnicheskiye usloviya» joriy etilgan bo‘lib, suzmaga 6 dona (Ts) tashkilotning standartlari amaldaligi aniqlandi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan xolda “O‘zstandart” agentligi hukumat topshirig‘i ijrosini ta’minlash va kolbasa mahsulotlari uchun yagona talablarni belgilash maqsadida, O‘zbekiston Respublikasi Davlat reyestriga kiritilgan me’yoriy hujjatingizni 2018 yilning 1 yanvaridan bekor qilish bo‘yicha qaror qilishini ma’lum qiladi.

Standartlarni bekor qilish bo‘yicha taklif va e’tirozlaringizni bir oy muddat ichida “O‘zstandart” agentligiga yozma shaklda yoki agentlik Bosh direktorining vitural qabulxonasiga murojaat qilishingiz mumkin.

67.120.10 Мясо и мясные продукты

Действующие ГОСТ, O’z DSt 

TSh 64-22737244-02:2011

Колбасы вареные, сосиски и сардельки с добавлением кожи куриной или индюшиной

O’zDSt 2986:2015 «Изделия колбасные вареные, сосиски и сардельки с добавлением кожи куриной или индюшиной. Технические условия» (Срок введения 1.01.2016 года)

TSh 64-22746533-01:2011

Колбасы вареные, сосиски и сардельки с добавлением куриной или индюшиной кожи

O’zDSt 2986:2015 «Изделия колбасные вареные, сосиски и сардельки с добавлением кожи куриной или индюшиной. Технические условия» (Срок введения 1.01.2016 года)

TSh 64-22746533-02:2011

Колбасы полукопченые с добавлением кожи куриной или индюшиной

O’zDSt 2985:2015 «Изделия колбасные полукопченые с добавлением кожи куриной или индюшиной. Технические условия» (Срок введения 1.01.2016 года)

TSh 64-23501288-01:2011

Колбасы вареные, сосиски и сардельки с добавлением кожи куриной

O’zDSt 2986:2015 «Изделия колбасные вареные, сосиски и сардельки с добавлением кожи куриной или индюшиной. Технические условия» (Срок введения 1.01.2016 года)

TSh 64-23501288-02:2011

Колбасы полукопченые с добавлением кожи куриной

O’zDSt 2985:2015 «Изделия колбасные полукопченые с добавлением кожи куриной или индюшиной. Технические условия» (Срок введения 1.01.2016 года)

TSh 64-23898328-01:2012

Полукопченые колбасы с добавлением кожи куриной или индюшиной.

O’zDSt 2985:2015 «Изделия колбасные полукопченые с добавлением кожи куриной или индюшиной. Технические условия» (Срок введения 1.01.2016 года)

TSh 64-23898328-02:2012

Колбасы вареные, сосиски и сардельки с добавлением кожи куриной или индюшиной

O’zDSt 2986:2015 «Изделия колбасные вареные, сосиски и сардельки с добавлением кожи куриной или индюшиной. Технические условия» (Срок введения 1.01.2016 года)

TSh 64-23452503-001:2012

Колбасы вареные, сосиски и сардельки с добавлением кожи куриной

O’zDSt 2986:2015 «Изделия колбасные вареные, сосиски и сардельки с добавлением кожи куриной или индюшиной. Технические условия» (Срок введения 1.01.2016 года)

TSh 64-22199321-01:2012

Колбасы вареные, сосиски и сардельки с использованием кожи куриной или индюшиной

O’zDSt 2986:2015 «Изделия колбасные вареные, сосиски и сардельки с добавлением кожи куриной или индюшиной. Технические условия» (Срок введения 1.01.2016 года)

TSh 64-22199321-02:2012

Колбасы полукопченые с использованием кожи куриной или индюшиной

O’zDSt 2985:2015 «Изделия колбасные полукопченые с добавлением кожи куриной или индюшиной. Технические условия» (Срок введения 1.01.2016 года)

TSh 64-22321638-01:2012

Полукопченые колбасы с добавлением кожи куриной или индюшиной

O’zDSt 2985:2015 «Изделия колбасные полукопченые с добавлением кожи куриной или индюшиной. Технические условия» (Срок введения 1.01.2016 года)

TSh 64-22443264-01:2012

Полукопченые колбасы с добавлением кожи куриной или индюшиной «NISHON BAXT»

O’zDSt 2985:2015 «Изделия колбасные полукопченые с добавлением кожи куриной или индюшиной. Технические условия» (Срок введения 1.01.2016 года)

TSh 64-22443264-02:2012

Колбасы вареные, сосиски и сардельки с добавлением кожи куриной или индюшиной «NISHON BAXT»

O’zDSt 2986:2015 «Изделия колбасные вареные, сосиски и сардельки с добавлением кожи куриной или индюшиной. Технические условия» (Срок введения 1.01.2016 года)

TSh 64-22706143-01:2012

Колбасы полукопченые с добавлением кожи куриной или говяжьего жира

O’zDSt 2985:2015 «Изделия колбасные полукопченые с добавлением кожи куриной или индюшиной. Технические условия» (Срок введения 1.01.2016 года)

TSh 64-22706143-02:2012

Колбасы вареные, сосиски и сардельки с добавлением кожи куриной или говяжьего жира

O’zDSt 2986:2015 «Изделия колбасные вареные, сосиски и сардельки с добавлением кожи куриной или индюшиной. Технические условия» (Срок введения 1.01.2016 года)

Ts 23838929-01:2013

Колбасы вареные, сосиски и сардельки с добавлением кожи куриной или индюшиной. ТУ

O’zDSt 2986:2015 «Изделия колбасные вареные, сосиски и сардельки с добавлением кожи куриной или индюшиной. Технические условия» (Срок введения 1.01.2016 года)

Ts 23838929-02:2013          

Полукопченные колбасы с добавлением кожи куриной и индюшиной. ТУ

O’zDSt 2985:2015 «Изделия колбасные полукопченые с добавлением кожи куриной или индюшиной. Технические условия» (Срок введения 1.01.2016 года)

Ts 23276124-01:2014

Колбасы вареные, сосиски и сардельки «Kozimjon Renting» с добавлением куриной или индюшиной кожи.  ТУ

O’zDSt 2986:2015 «Изделия колбасные вареные, сосиски и сардельки с добавлением кожи куриной или индюшиной. Технические условия» (Срок введения 1.01.2016 года)

Ts 23276124-02:2014

Колбасы полукопченые «Kozimjon Renting» с добавлением куриной или индюшиной кожи.  ТУ

O’zDSt 2985:2015 «Изделия колбасные полукопченые с добавлением кожи куриной или индюшиной. Технические условия» (Срок введения 1.01.2016 года)

Ts 23430401-01:2014

Колбасы полукопчённые с добавлением куриной или индющиной кожи. ТУ

O’zDSt 2985:2015 «Изделия колбасные полукопченые с добавлением кожи куриной или индюшиной. Технические условия» (Срок введения 1.01.2016 года)

Ts 25057521-01:2014

Колбасы вареные, сосиски и сардельки   «SALARMEATPRODUCT» с добавлением кожи куриной или индющиной. ТУ

O’zDSt 2986:2015 «Изделия колбасные вареные, сосиски и сардельки с добавлением кожи куриной или индюшиной. Технические условия» (Срок введения 1.01.2016 года)

Ts 25057521-02:2014

Колбасы полукапченные «SALARMEATPRODUCT» с добавлением куриной или индющиной кожи. ТУ                          

O’zDSt 2985:2015 «Изделия колбасные полукопченые с добавлением кожи куриной или индюшиной. Технические условия» (Срок введения 1.01.2016 года)                                                                                                                                             

Ts 25450856-02:2015

Колбасы полукопченые с добавлением кожи куриной или индюшиной. ТУ

O’zDSt 2985:2015 «Изделия колбасные полукопченые с добавлением кожи куриной или индюшиной. Технические условия» (Срок введения 1.01.2016 года)

Ts 25450856-03:2015

Колбасы вареные, сосиски и сардельки с добавлением кожи куриной или индюшиной. ТУ

O’zDSt 2986:2015 «Изделия колбасные вареные, сосиски и сардельки с добавлением кожи куриной или индюшиной. Технические условия» (Срок введения 1.01.2016 года)

Ts 19193177-01:2014

Колбасы сырокопченые «Стандарт качества». ТУ

ГОСТ 16131-86 Колбасы сырокопченые. Технические условия

Ts 22321638-01:2014

Колбасы сырокопченые. ТУ

ГОСТ 16131-86 Колбасы сырокопченые. Технические условия

 

67.100.10 Молоко и продукты из переработанного молока

Действующие ГОСТ, O’z DSt 

TSh 64-21501290-01:2012

Айран кисломолочный напиток

 

O’z DSt 3106:2016 Айран.   Технические условия (Срок введения 22.09.2016 года)

TSh 81-16305865-03:2010

Айран «BIO+»

TSh 64-17763995-005:2013

Кисломолочный напиток «АЙРАН-ТАН»

Ts 22705296-02:2014

Сузьма. Технические условия

 

 

 

O’z DSt 3036:2014 Чакка.   Технические условия (Срок введения 18.12.2015 года)

 

Ts 23503206-01:2014

Сюзьма «Orom».  Технические условия.

Ts 23895318-01:2014

Сюзьма. Технические условия

Ts 24199911-01:2014

Сузма «CLASSIC». Технические условия

Ts 24534218-01:2014

Сузьма . Технические условия

Ts 25602361-01:2015

Сюзъма «Aziz Milk». Технические условия.