Butunjahon Sog‘liqni saqlash tashkilotining ma’lum qilishicha, bugungi kunda yer yuzidagi har to‘rtinchi ayol va har oltinchi erkak sifatsiz yoki “qo‘lbola” poyafzal kiyish oqibatida yuzaga keladigan kasalliklardan aziyat chekmoqda.

Har yili maktab yoshidagi bolalarning 65 foizi shu sabdan yassitovonlik xastaligiga duchor bo‘lmoqda. Statistikaga ko‘ra, ikki yoshda 24 foiz, to‘rt yoshda 32 foiz, olti yoshda esa 40 foiz bolalar kontrafakt mahsulotlarning o‘ljasiga aylanishmoqda.

Xalqimiz bolajon xalq. Millatimizga xos bo‘lgan bunday ezgulik bir necha ming yillardan buyon o‘zining qadrini yo‘qotmay kelayotgan boy ma’naviy boyligimiz desak xato bo‘lmaydi.

Albatta, bolaningto‘g‘ilgankunidanboshlabuning ham ma’nan ham jismonankamolgayetkazishharbirota-onadankuchlimas’uliyatnitalabqiladi.

Yuqoridakeltirganraqamlarimizning tub zamirida ham endiginaulg‘ayishostonasidaturganbolajonlarimizgaoyoqkiyimlarinitanlashdaachchiqbo‘lsadata’kidlashkerakota-onalarimizdabeparvoliktuyg‘usimavjud.

Shusababdano‘smiryoshidagifarzandlarimizorasidayassitovnlikkasalligibilanog‘riganlarsoniko‘payibbormoqda.

Hurmatliota-onalar! “O‘zstandart” agentligisizlarnifarzandingizgapoyafzalxaridqilayotganingizdaalbattauningtegishlisifativasertifikatiniso‘rashingiznitavfsiyaqiladi.

O‘shandasizjondanazizfarzandingizgasifatikafolatlanganoyoqkiyiminisovg‘aqilganbo‘lasiz.

Bizkeyingima’lumotlarimizdabolalaroyoqkiyimlariningstandarttalablarihaqidatizimlima’lumotlarniberibboramiz.