2016-2017 yillar (1 avgust xolati) davomida 99 ta oziq-ovqat maxsulotlarini sinash laboratoriyalarida o‘tkazilgan inspeksiya nazorati