Respublikamizda 2017-2021 yillarga mo‘ljallangan Harakatlar Strategyasida belgilab berilgan ustivor yo‘nalishlaridan biri, iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirish masalasi etib belgilangan.
Har bir mamlakatning iqtisodiy tarmog‘ining istiqboli shubhasiz ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarining raqobatbardoshligi bilan belgilanadi. Aynan mazkur yo‘nalish asosida “O‘zstandart” agentligi tomonidan tizimli ishlar yo‘lga qo‘yilgan.
O‘tgan sakkiz oy davomida agentlikning tashabbusi bilan 2300 ta eksportyor korxonalar bilan ish olib borildi.
Mahsulotlarning talablarini halqaro amaliyotga muvofiqlashtirish maqsadida 551 ta xalqaro standartlar amaliyotga joriy etildi. Buning natijada xalqaro standartlarning soni 3599 taga yetkazildi.
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini eksport hajmini yanada kengaytirish maqsadida Birlashgan millatlar tashkiloti Yevropa iqtisodiyoti komissiyasining meva, sabzavot va quritilgan qishloq ho‘jaligi mahsulotlariga tegishli 77 ta standartlari (shulardan, 24 tasi meva, 32 tasi sabzavot va poliz ekinlari, 21 tasi quritilgan mahsulotlar uchun), xalqaro sog‘liqni saqlash tashkilotining 24 ta “Kodeks alimentarius” standartlari qabul qilindi.
Bu ishlar tizimli ravishda davom ettiriladi.