Yurtimizdagi ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ularni qayta tiklash sohasida faoliyat yurituvchi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi Xalqaro standartlashtirish tashkiloti (ISO)ning TS 207 “Atrof muhitni boshqarish” texnik qo‘mitasiga a’zo bo‘ldi.

Ma’lumot sifatida: ISO/TS 207 “Atrof muhitni boshqarish” texnik qo‘mitasi 1993 yilda tashkil topgan. ISO14001 “Ekologik menejment” tizimlarini standarti ushbu texnik qo‘mita ekspertlari tomonidan ishlab chiqilgan.

Qo‘mita xaqida qo‘shimcha ma’lumotlar

https://www.iso.org/committee/54808.html