“O‘zstandart” agentligi tomonidan belgilangan dasturga asosan 2019-2021 yillarda standartlarni xalqaro talablar bilan uyg‘unlashtirish darajasini 40 foizga yetkazish, shundan 2019 yilda 6720 ta (29,3%)ga, 2020 yilda 7650 ta (33,9%)ga, 2023 yilga qadar uyg‘unlashtirish darajasini 80 foizga yetkazish belgilangan.

2019 yil yil yakunini bilan xalqaro standartlar soni 6720 taga (29,5%) yetkazildi (o‘sish darajasi 1,7 barobar).

Standartlarni uyg‘unlashtirishga 11,6 mlrd.so‘m moliyaviy manbasi belgilandi va Standartlar instituti talabiga asosan 1,2 mlrd. so‘m ajratildi.

Buning natijasida 268 ta turdagi mahsulotlari xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarilishi ta’minlandi.