O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 6 noyabrdagi 319-sonli qarori bilan “Metallurgiya mahsulotlari xavfsizligi to‘g‘risida”gi Umumiy texnik reglament tasdiqlandi. Ushbu texnik reglament rasmiy e’lon qilingan paytdan e’tiboran olti oy o‘tgachamalgakiritiladi