Bolalar tarozilarining o‘ziga xos xususiyatlari

Bolalar tarozilari oddiy modellardan, bolani qo‘yish uchun mo‘ljallangan maxsus “platforma” mavjudligi bilan va kichik bo‘linma qadami (1; 5; 10 g) bilan farqlanadi. Ular yosh bolaning vazn yig‘ishini kuzatish va ovqatlantirish miqdorini o‘lchash uchun foydalaniladi: bola ovqatlantirishdan oldin va keyin tortiladi. Bu qo‘shimcha ovqat kerak yoki kerak emasligini, kerak bo‘lsa, qancha miqdordaligini aniqlashga imkon beradi.

Bolalar tarozilarini tanlashda ularning konstruksiyasiga ahamiyat berish zarur. Monolit va yig‘iladigan tarozilar bo‘ladi. Monolit tarozilarda - “platforma” va asos bir butunni tashkil qiladi; ular eng kichkina bolalar uchun mo‘ljallangan. Yig‘iladigan modellarda “platforma” ajratiladigan bo‘ladi – bu kattaroq yoshdagi bolalar vaznini va turgan holatda o‘lchashga imkon beradi.

Muhimi: vaqtida tug‘ilgan bolalar uchun (og‘irligi 3 kg dan) bunday tarozilardan foydalanish davomiyligi 3 oydan ko‘p bo‘lmagan davrni tashkil etadi. Agar bola vaqtidan oldin tug‘ilgan (2 kg dan kam) bo‘lsa, uning vaznini uzoqroq kuzatish zarur.