Oʼzbekiston texnik jihatdan
tartibga solish agentligi

FUQAROLARNING  MUROJAATLARI

Fuqarolarning murojaati2021 yil davomida O’zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligiga
jismoniy va yuridik shaxslardan tushgan va nazoratga olingan murojaatlarni ko‘rib chiqish natijalari to‘g‘risida
MA’LUMOT

Murojaatlarda
ko‘tarilgan masalalar
Jami murojaatlar soni
Shu jumladan
Murojaatlar shakllari
2021 yil davomida murojaatlarni kўrib chiqish holatlari
Yozma
murojaatlar
Elektron murojaatlar
Og‘zaki murojaatlar (shaxsiy qabul, sayyor qabul, mas’ul xodimlar qabuli va ishonch telefon)
Nazoratga olinganlar
Jumladan
Takroriy /  dublikat
Muddati buzilganlar
choralar ko‘rildi
tushuntirildi
rad etildi
ko‘rib chiqilmoqda
1. Mahsulotlarni sertifikatlashtirishda amaliy yordam berish to‘g‘risida
133
16
71
46
133
85
47
0
1
1
0
2. Standartlar bo‘yicha ma’lumot berish haqida
68
6
27
35
68
49
18
0
1
0
0
3. Maishiy hisoblagichlarni metrologik qiyoslovdan o‘tkazish to‘g‘risida
41
7
11
23
41
26
15
0
0
0
0
4. Mahsulotlarning sifatsizligi haqida
22
10
8
4
22
9
12
0
1
0
0
5.Akkreditatsiyadan o‘tkazish to‘g‘risida
19
4
8
7
19
6
12
0
1
0
0
6. Texnik jihatdan tartibga solish bo‘yicha
22
5
10
7
22
11
10
0
1
0
0
7. Ishga joylashishda amaliy yordam ko‘rsatish haqida
14
4
6
4
14
0
14
0
0
0
0
8. Xodimlarning harakati yoki harakatsizligi yuzasidan shikoyatlar
13
6
6
1
13
7
6
0
0
0
0
9. Xodimlarga nisbatan minnatdorchilik bildirish haqida
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
10. Agentlik vakolati doirasiga kirmaydigan masalalar bo‘yicha
11
1
9
1
11
5
6
0
0
0
0
11. Boshqa turli masalalar bo‘yicha
65
18
35
12
65
20
44
0
1
0
0
Jami
409
77
192
140
409
219
184
0
6
1
0