O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamisaning 2010 yil 21 iyuldagi 154-sonli “Tayyor mahsulotlar, butlovchi qism va materiallarni sanoat kooperatsiyasi asosida ishlab chiqarishda, maxalliylashtirish dasturini realizatsiya qilish va shakllantirish mexanizmini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora tadbirlar to‘g‘risida” farmoyishini bajarish maqsadida, “O‘zstandart” agentligiga 68 korxona uchun hujjatlar to‘plami xulosa berish uchun taqdim etildi. Shulardan, 59 ta tashkilotlarga import qilinayotgan tovarlarning mamlakatda ishlab chiqarilayotgan o‘xshash tovarlarning sifati va parametrlarini nomuvofiqligi to‘g‘risida xulosalar berilgan. 9 ta korxonalarga texnik va sifat tavsiflarining mavjud emasligi va Davlat stasistika qo‘mitasining ma’lumotlari bo‘lmaganligi sababli lokalizatsiya bo‘yicha xulosa berish rad etilgan.
Me’yoriy xujjatlarning ekspertiza qilish bo‘limi tomonidan xisobot davrida 352 ta ekspertiza xulosasi berildi. 324 ta me’yoriy xujjatlar ro‘yxatga olinib “Uzstandart” agentligining SDNMvaATJE boshqarmasi davlat ro‘yxatidan o‘tkazildi. Shuningdek, bo‘lim mutaxassisilari tomonidan 34 ta murojaatga muvofiq 46 ta maxsulotga me’yoriy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqishda metodik yordam ko‘rsatildi.
Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 19 oktyabrdagi 298-sonli “2020 yilgacha bo‘lgan davrda milliy infrotuzilmalar sifatini rivojlantirish dasturini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Qarori 1-bandi va 3-ilovasi ijrosini ta’minlash maqsadida va Vazirlar Mahkamasi Rayosati majlisining 2016 yil 31 oktyabrdagi 96-a-son bayonining 1-ilovasi 12-bandining ijrosi bo‘yicha Xo‘jalik sub’ektlari va korxonalar tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarga xalqaro standartlarni joriy etishda amaliy maslaxatlar berildi.

Me’yoriy hujjatlar bilan ta’minlash va davlat fondini yuritish bo‘limi vazirliklar, tashkilotlar, tadbirkorlar va boshqa xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning buyurtmalariga asosan me’yoriy hujjatlarning nushalari, me’yoriy hujjatlarning yillik ko‘rsatkichlari (kataloglar) bilan ta’minlandi xamda Buyurtmachilarning murojaatlariga asosan ularning me’yoriy hujjatlarini aktuallashtirish ishlarini amalga oshirdi. Horijiy davlatlardan tadbirkorlar tomonidan Respublika hududiga olib kelinayotgan va chetga olib ketilayotgan mahsulotlarga tegishli me’yoriy hujjatlarini shartli belgilarini va nomlarini aniqlab berish xizmatlari bajarildi.
2017 yil 1 chorakda me’yoriy hujjatlar davlat fondiga 310 ta me’yoriy hujjatlar kelib tushgan. Undan: davlatlararo (GOST) 24 ta (ja’mi 20227ta), xorijiy davlatlar standartlari (GOST R) 86 ta (ja’mi 13451), xalqaro standartlar (ISO) 72 ta (ja’mi 11470 ta). 
Respublika me’yoriy hujjatlar davlat fondi 342 ta hujjatlar bilan to‘ldirildi. Shulardan: O,z DSt – 54 ta (ja’mi 4284), Ts - 288 ta (ja’mi 6992 ta). 
Xisobot davrida buyurtmachilarga me’yoriy hujjatlar nusxalarini ko‘paytirib berishga 490 ta buyurtma kelib tushgan. Buyurtmachilar 2901 ta me’yoriy hujjatlar nusxalari bilan ta’minlandi.
Xisobot davrida O‘zbekiston davlat standartlari (O,z DSt) 34 ta va tashkilotning standartlari (Ts) 34 ta yillik ko‘rsatkichlari tayyorlandi, shuningdek 35 nusxada Davlatlararo standartlarning yillik ko‘rsatkichlari buyurtmachilarning murojaatlariga asosan elektron shaklda takdim etildi.