ISO/TS 26030 (Social responsibility and sustainable development) –“Ijtimoiy majburiyat va barqaror rivojlanish” standarti Fransiyaning AFNOR takshiloti rahbarligida ISO/TK 34 texnik qo‘mitasi tomonidan ishlab chiqildi. Ushbu standart dunyo mamlakatlaridagi oziq-ovqat tizimi bo‘yicha ijtimoiy majburiyatni belgilab beradi.

Yangi standart xaqidagi qo‘shimcha ma’lumot olish uchun quyidagi havolaga murojaat qilishingiz mumkin https://www.iso.org/news/ref2476.html