«O'ZSTANDART» agentligi

O'zbekiston standartlashtirish, metrologiya
va sertifikatlashtirish agentligi
FUQAROLARNING  MUROJAATLARI

Fuqarolarning murojaatiBosh metrolog

Abdukayumov Abdurauf Abdurashidovich

Telefon: 0(371) 202-00-11 (1025)

Manzil: 100049, Toshkent sh., Farobiy ko'chasi, 333 «A»

Qabul kunlari: Dushanba-juma: 09-00 dan 18-00 gacha

Elektron pochta: metrol@standart.uz

Bosh metrologning asosiy funksiyalari quyidagilardan iborat:

 • o‘lchovlar birliligini ta’minlash tizimi bo‘yicha «O‘zstandart» agentligining siyosatini ishlab chiqish;
 • O‘zbekiston Respublikasi Qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni, Farmoyishi, qarorlari va Xukumatning soxaga oid qarorlarini shuningdek, normativ-xuquqiy xujjatlarini va normativ xujjatlarni o‘rganish va ularda ko‘yilgan vazifalarni o‘z faoliyatida amalga oshirish;
 • metrologiya soxasida Xududiy standartlashtirish va metrologiya boshqarmalari, Standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish ilmiy-tadqiqot instituti, O‘zbekiston Respublikasi milliy etalonlar markazi, Metrologiya xizmatlari ko‘rsatish markazi, Respublika sinov va sertifikatlashtirish markazi va uning xududiy sinov va sertifikatlashtirish markazlari xamda yuridik va jismoniy shaxslar metrologiya xizmatlari faoliyatini muvofiklashtirish va ular tomonidan metrologii me’yor va koidalarga rioya qilinishi ustidan metrologik nazorat olib borish;
 • metrologiya soxasida ilmiy-texnik axborot xamda O‘zbekiston Respublikasi o‘lchovlar birliligini ta’minlash tizimining ishlashi va takomillashtirishni, shuningdek ularning maxsulot raqobatbardoshligi va eksport potensialini oshirish xamda metrologiyani rivojlantirishda respublika iktisodiyoti tarmoklariga kumaklashish maksadida, chet davlatlarning xalqaro xududiy va milliy tizimlari bilan uyg‘unlashtirilishi ta’minlash;
 • davlat metrologik tekshiruvi va nazoratini amalga oshirishni muvofiklashtirish;
 • metrologiya soxdsidagi faoliyatni rivojlantirishning asosiy yunalishlari, Konsepsiyasi, istikbolli dasturlari va uzok muddatli prognozlarni ishlab chiqish;
 • metrologiya soxdsidagi ilmiy-texnik yutuklarni targ‘ibot kilish;
 • metrologiya soxasidagi davlat boshqaruv organlari, xo‘jalik birlashmalari, korxona va tashkilotlar faoliyatini uslubiy boshqarish va muvofiklashtirishni amalga oshirish;
 • xalq xo‘jaligi extiyojlarini o‘rganish, respublikada erishilgan o‘lchashlar darajasini baxolash va shular asosida xalq xo‘jaligining metrologik ta’minotini yaxshilash va yanada rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqish;
 • yangi turdagi o‘lchash vositalarini kiyoslashni o‘zlapggirishni muvofiklashtirish;
 • metrologiya soxasida Xalqaro Qonunlashtiruvchi Metrologiya Tashkiloti (MOZM), Sharkiy Yevropa davlatlarining Xalqaro Metrologik tashkiloti (KOOMET), Metrologiya bo‘yicha ilmiy-texnik komissiyasi (NTKMetr), Putur yetkazmasdan tekshirish ishchi guruxi (RG NK), Modda va materiallar tarkibi xamda xossalarining standart namunalari ishchi guruxi (RG SO), Standart axborotli ma’lumot ishchi guruxi (RG SSD), Vakt va chastota ishchi guruxi (RG VCh) bo‘yicha ishchi guruxdar, Standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish bo‘yicha Davlatlararo Kengash (MTS), boshka mamlakatlarning metrologik institutlari bilan alokalarni amalga oshirish;
 • tasdiklangan turdagi ulchov vositalari, o‘lchovlarni bajarish uslubiyatlarini xisobga olish xamda O‘zbekiston Respublikasida ishlab chikarish, muomalaga chikarish va kullashga ruxsat etilgan ulchov vositalari va o‘lchovlarni bajarish uslubiyatlarining markazlashtirilgan axborot ma’lumot fondini tashkil etish;
 • ulchov vositalari turini tan olish uchun xujjatlarni metrologik ekspertizadan utkazishga shartnomalar rasmiylashtirilishini, xorijda ishlab chikarilgan ulchov vositalari turini tasdikdashni va O‘zbekiston Respublikasi ulchov vositalari davlat reyestriga kiritish ishlarini tashkil kilish;
 • milliy etalonlar va namunaviy ulchov vositalarni saklash sharoitlari, shuningdek fizik kattaliklar birligi ulchamini ishchi o‘lchash vositalariga uzatilishining tugriligi ustidan nazorat olib borish;
 • xalq xo‘jaligining metrologii ta’minotini rivojlantirish va yaxshilash bo‘yicha «O‘zstandart» agentligi tarkibiy bulinmalari, korxona va tashkilotlar metrologik xizmatlarining mutaxassislari bilan seminar, majlis va konfereitsiyalarni tashkil kdpish va utkazish;
 • O‘zbekiston Respublikasi o‘lchovlar birliligini ta’minlash tizimi me’yoriy xujjatlarini ishlab chik;ish bo‘yicha Standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish ilmiy-tadqiqot instituta bilan )foapo alokalarni amalga oshirish;
 • respublikada davlat metrologik tekshiruvi natijalari taxlilining utkazilishini ta’minlash va uning xozirgi kundagi asosiy yunalishlari xamda istikbollarini belgilash;
 • respublika mikyosida metrologiya bo‘yicha taxliliy sharxlov, chorak va yillik xisobot tayyorlanishini tashkil kilish;
 • metrologiya faoliyatining barcha masalalari bo‘yicha «O‘zstandart» agentligi tarkibiy bulinmalari faoliyati nazoratini ta’minlash.