O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-2935-sonli qaroriga asosan 2017-2020 yillarda hududlar kesimida 9158 ta (2017 yilda 2096 ta, 2018 yilda 2216 ta, 2019 yilda 2387 ta va 2020 yil 2459 ta), O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi komplekslari tarkibiga kiruvchi 446 ta (2017 yilda 96 ta, 2018 yilda 105 ta, 2019 yilda 121 ta va 2020 yil 124 ta) korxonalarda menejment tizimlarini joriy etish belgilangan.
Shuningdek 2017-2020 yillarda poliz-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqaruvchi 80 ta eksportyor korxonalarda ISO 22000 standartini joriy etish (2017 yilda 25 ta, 2018 yilda 16 ta, 2019 yilda 18 ta va 2020 yil 21 ta), energiya sarfi yuqori bo‘lgan 67 ta korxonalarda ISO 50001 standartini joriy etish (2017 yilda 23 ta, 2018 yilda 22 ta, 2019 yilda 12 ta va 2020 yil 10 ta) rejalashtirilgan.
Oldinga qo‘yilgan bunday vazifalarni amalga oshirish natijasida mahalliy ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning sifatini oshirish, ularning xorijiy bozorlardagi raqobatbardoshligini ta’minlash mahalliy ishlab chiqarilayotgan maxsulotlarni eksport qilishda qulayliklarga erishish kabi yutuqlarga erishilishi begumon.