Davlat metrologiya tekshiruvi va nazorati tatbiq etiladigan faoliyat soxalari

sog‘liqni saqlash, veterinariya, atrof-muhitni muhofaza qilish;
moddiy boyliklarni va energetika resurslarini hisobga olish;
savdo-tijorat, bojxona, pochta va soliq operatsiyalarini o‘tkazish, telekommunikatsiya xizmatlarini ko‘rsatish;
mehnat xavfsizligini va transport harakati xavfsizligini ta’minlash;
sertifikatlanadigan mahsulotning xavfsizligi va sifatini aniqlash;
foydali qazilmalarni qazib olish, geodezik va gidrometeorologik ishlar;
o‘lchov vositalarini davlat sinovidan, qiyoslashdan, kalibrlashdan, ta’mirlash va metrologik attestatsiyadan o‘tkazish

O‘zbekiston Respublikasining “Metrologiya to‘g‘risidagi” Qonuni, 14-modd

Manba: axborot xizmati