«O'ZSTANDART» agentligi

O'zbekiston standartlashtirish, metrologiya
va sertifikatlashtirish agentligi

FUQAROLARNING  MUROJAATLARI

Fuqarolarning murojaati"O’zstandart" agentligi o’ziga yuklangan vazifalarni bajarish uchun quyidagi funksiyalarni amalga oshiradi:

a) “Texnik jihatdan tartibga solish to’g’risida”, "Standartlashtirish to’g’risida", "Metrologiya to’g’risida", "Mahsulotlar va xizmatlarni sertifikatlashtirish to’g’risida"gi O’zbekiston Respublikasining qonunlari hamda standartlashtirish, metrologiya, sertifikatlashtirish sohasidagi boshqa qonun hujjatlari va normativ-huquqiy hujjatlarning amalda ro’yobga chiqarilishini ta’minlash borasida: (O’zR VM 28.04.2011 y. 122-son Qarori tahriridagi xatboshi)

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi vakolatli davlat organlari hamda davlat va xo’jalik boshqaruvi organlari tomonidan kiritilgan texnik reglamentlarni ishlab chiqish dasturi loyihalari bo’yicha umumlashgan takliflar kiritadi;(O’zR VM 28.04.2011 y. 122-son Qaroriga muvofiq kiritilgan xatboshi)

o’z vakolati doirasida, davlat va xo’jalik boshqaruvi organlarining umumiy va maxsus reglamentlarni ishlab chiqish bo’yicha faoliyatini muvofiqlashtiradi va tashkil etadi; (O’zR VM 28.04.2011 y. 122-son Qaroriga muvofiq kiritilgan xatboshi)

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga umumiy texnik reglamentlarni tasdiqlash, ularga o’zgartirish va qo’shimchalar kiritish, shuningdek ushbu reglamentlarni bekor qilish to’g’risida takliflar kiritadi; (O’zR VM 28.04.2011 y. 122-son Qaroriga muvofiq kiritilgan xatboshi)

o’z vakolati doirasida umumiy va maxsus texnik reglamentlarga rioya qilinishi ustidan davlat nazoratini amalga oshiradi; (O’zR VM 28.04.2011 y. 122-son Qaroriga muvofiq kiritilgan xatboshi)

texnik jihatdan tartibga solish sohasida normativ hujjatlar davlat fondini shakllantiradi; (O’zR VM 28.04.2011 y. 122-son Qaroriga muvofiq kiritilgan xatboshi)

O’zR VM 28.04.2011 y. 122-son Qaroriga muvofiq ikkinchi-oltinchi xatboshilari yettinchi-o’n birinchi xatboshilar deb hisoblansin

mahsulotlarga va ularga o’zgartirishlarga standartlarni, shuningdek standartlashtirish, metrologiya, sertifikatlashtirish bo’yicha normalar va qoidalarni davlat ro’yxatidan o’tkazadi;(O’zR VM 03.03.2014 y. 45-son Qarori tahriridagi xatboshi)

bir turdagi mahsulotlar uchun normativ hujjatlarni ishlab chiqish bo’yicha tarmoq tuzilmalarini tashkil etishga ko’maklashadi, ularga ilmiy-metodik rahbarlikni ta’minlaydi;

sertifikatlashtirish va yuklash-tushirishdan oldin inspeksiya o’tkazish sohasidagi yuridik shaxslarni belgilangan tartibda akkreditatsiya qiladi, yuridik va jismoniy shaxslarning sinov, o’lchov, tahliliy, kalibrlash va tekshirish laboratoriyalarini attestatsiyadan o’tkazadi va akkreditatsiya qiladi;

O’zR VM 01.11.2012 y. 313-son Qaroriga muvofiq o’ninchi xatboshi chiqarib tashlangan

O’lchov vositalarini tayyorlash, realizatsiya qilish va prokatga berish bo’yicha faoliyatni belgilangan tartibda litsenziyalaydi, litsenziatlar tomonidan litsenziya talablari va shartlariga rioya qilinishi ustidan nazorat qiladi, shuningdek litsenziyalar reyestrini yuritadi; (O’zR VM 22.05.2006 y. 92-son Qarori tahriridagi xatboshi)

O’zR VM 01.11.2012 y. 313-son Qaroriga muvofiq o’n birinchi xatboshi o’ninchi xatboshi deb hisoblansin

xalqaro va davlatlararo ilmiy-texnik hamkorlikni rivojlantiradi;

O’zbekiston Respublikasi ishtirokidagi shartnomalar yoki bitimlarga muvofiq xalqaro (davlatlararo, mintaqaviy) standartlarni, xorijiy mamlakatlarning milliy standartlarini qo’llanish to’g’risida qaror qabul qiladi; (O’zR VM 03.03.2014 y. 45-son Qaroriga muvofiq kiritilgan xatboshi)

b) standartlashtirish, metrologiya, sertifikatlashtirish, xalqaro standartlarni, shu jumladan sifatni boshqarish tizimi bo’yicha xalqaro standartlarni qo’llash asosida mahsulotlar sifatini va raqobatbardoshliligini oshirish sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshirish borasida:

standartlashtirish, metrologiya, sertifikatlashtirish, akkreditatsiya qilish va mahsulotlar sifatini boshqarish tizimini joriy joriy etish masalalari bo’yicha davlat va xo’jalik boshqaruvi organlariga o’z vakolatlari doirasida rahbarlik qiladi va ular faoliyatini muvofiqlashtiradi;

yangi qonun hujjatlarini ishlab chiqish va amaldagi qonun hujjatlarini takomillashtirish yuzasidan takliflar kiritadi;

ilmiy-tadqiqot ishlarini amalga oshiradi;

standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirishni rivojlantirish bo’yicha asosiy yo’nalishlarni, konsepsiyalarni, istiqbolli dasturlarni ishlab chiqadi;

O’zbekiston Respublikasining milliy etalon bazasini shakllantiradi va rivojlantiradi, milliy etalonlarni xalqaro etalonlar bilan solishtiradi;

faoliyat yo’nalishlari bo’yicha davlat yoki xo’jalik boshqaruvi organlari huzurida tashkil etiladigan Standartlashtirish bo’yicha tarmoq texnika qo’mitasi to’g’risidagi nizomni hamda uning ishlarini tashkil etish Reglamentini tasdiqlaydi, ularga muvofiq standartlashtirish bo’yicha tarmoq texnika qo’mitalari tomonidan, amaldagi standartlardagi talablar darajasidan past bo’lmagan yangi talablar joriy etilishini ta’minlash shartlariga rioya etgan holda, O’zbekiston Respublikasi davlat standartlari va tashkilotlar standartlari ishlab chiqiladi; (O’zR VM 03.03.2014 y. 45-son Qaroriga muvofiq kiritilgan xatboshi)

davlat va xo’jalik boshqaruvi organlarining, standartlashtirish bo’yicha tarmoq texnika qo’mitalarining, tashkilotlar va xususiy tadbirkorlarning takliflarini hisobga olgan holda, davlat boshqaruvi organlari, standartlashtirish bo’yicha texnika qo’mitalari tomonidan O’zbekiston Respublikasi davlat standartlarini, tashkilotlar standartlarini ishlab chiqish va qayta ko’rib chiqishning har yilgi jadvalini tasdiqlaydi; (O’zR VM 03.03.2014 y. 45-son Qaroriga muvofiq kiritilgan xatboshi)

amaldagi standartlarni, maxsus texnik reglamentlarni qayta ko’rib chiqadi hamda mahsulotlarning raqobatbardoshliligini va sifatini ta’minlamaydigan, shuningdek qonunchilik talablariga zid bo’lgan standartlarning, maxsus texnik reglamentlarni bekor qilish, amal qilishini cheklash to’g’risida davlat yoki xo’jalik boshqaruvi organlari, tashkilotlar va xususiy tadbirkorlar tomonidan bajarilishi majburiy bo’lgan qarorlar qabul qiladi; (O’zR VM 03.03.2014 y. 45-son Qaroriga muvofiq kiritilgan xatboshi)

v) standartlashtirish, metrologiya, sertifikatlashtirish tizimlari faoliyat ko’rsatishini va rivojlantirilishini, ushbu sohalardagi ilmiy-texnika axborotini akkreditatsiya qilish va tarqatishni, shuningdek ularning xalqaro, davlatlararo va xorijiy mamlakatlarning milliy tizimlari bilan uyg’unlashtirilishini ta’minlash borasida:

respublikada ishlab chiqariladigan va import bo’yicha olib kelinayotgan mahsulotlarni sertifikatlashtirish, chet mamlakatlarning sertifikatlashtirish bo’yicha ishlari natijalarini e’tirof etish ishlarini tashkil etadi;

o’z vakolatlari doirasida standartlashtirish, metrologiya, sertifikatlashtirish va akrreditatsiya qilish sohasida normativ hujjatlarni ishlab chiqadi, tasdiqlaydi va ro’yxatdan o’tkazadi;

shtrixli kodlashtirishni joriy etish siyosatini amalga oshiradi va O’zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilayotgan tovarlarning Davlat reyestrini yuritadi;

manfaatdor shaxslarni mahsulotlarni, sinov va o’lchov usullarini standartlashtirish, metrologiya, sertifikatlashtirish bo’yicha normativ hujjatlar bilan ta’minlaydi, shuningdek mazkur sohalardagi yutuqlarning ilmiy-texnik targ’ibotini amalga oshiradi;

o’ziga berilgan vakolatlar doirasida xalqaro, davlatlararo va milliy normativ hujjatlar bo’yicha ma’lumotlarning yagona axborot bazasini yaratadi;

standartlashtirish, metrologiya, sertifikatlashtirish, akkreditatsiya qilish va o’lchovlar yagonaligini ta’minlash ishlarini amalga oshirishning umumiy qoidalarini belgilaydi;

majburiy tartibda sertifikatlanadigan mahsulotlar ro’yxatini tasdiqlash to’g’risida belgilangan tartibda Vazirlar Mahkamasiga takliflar kiritadi;

etalonlarni saqlaydi, qo’llaydi hamda o’lchamlar miqdorlarini beradi;

sertifikatlangan mahsulotlar, sifat tizimlari, o’lchov vositalarining va o’lchovlarni amalga oshirish metodikasining, akkreditatsiya qilingan sertifikatlashtirish organlarining, sinov (o’lchov) laboratoriyalarining, sifat bo’yicha ekspert-auditorlarning davlat reyestrlarini yuritadi;

g) kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirish ishlarini tashkil etish borasida standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish sohasidagi ilmiy va muhandis-texnik kadrlarni o’qitishni amalga oshiradi;

d) mahsulotlar, ishlar, xizmatlar xavfsizligi va sifati, o’lchovlar ishonchsiz natijalarining salbiy oqibatlaridan muhofaza qilish talablariga rioya etilishi yuzasidan iste’molchilar huquqlari himoya qilinishini ta’minlash borasida:

o’z vakolatlari doirasida mahsulot sifati va xavfsizligi bo’yicha majburiy talablarni belgilaydi hamda ushbu talablarga rioya etilishini nazorat qiladi;

standartlarga rioya qilish, o’lchovlar va sertifikatlash qoidalarining yagonaligini ta’minlash masalalari bo’yicha nazorat organlari bilan o’zaro hamkorlik qiladi;

normativ hujjatlar talablariga rioya etilishini, o’lchovlarning yagonaligi va ishonchliligi, majburiy sertifikatlashtirish qoidalari ta’minlanishini tashkil etadi va bu borada davlat nazoratini amalga oshiradi;

davlat metrologiya nazoratini amalga oshiradi.