Uzbek Agency for
Technical Regulation


CITIZENS  APPEALS

Fuqarolarning murojaatiO‘zbekiston texnik jihatdan tartibga
solish agentligi  Bosh direktorining
2022-yil 17-noyabrdagi 65-son buyrug’iga
2-ilova

O‘zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligida konfidensial ma’lumotlarning
RO‘YXATI

  • Agentlikning elektron raqamli imzosi (ERI) to‘g‘risidagi ma’lumotlar.
  • “XDFU” ko‘rinishidagi hujjatlar va ma’lumotlar.
  • Xodimlarning shaxsiy ma’lumotlari.
  • Agentlik xizmatidan foydalanuvchi mijozlarning ma’lumotlari.
  • Telekommunikatsiyalar tarmoqlari orqali uzatiladigan yozishmalar, telefon so‘zlashuvlari, pochta, telegraf va boshqa xabarlarning sir-asrorlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar.
  • Agentlikning ma’lumotlar bazalari, kommunikatsiya tarmoqlari server ma’lumotlari joylashuvi to‘g‘risidagi ma’lumotlar.
  • Hisob raqamlardagi aylanma mablag‘lar to‘g‘risida ma’lumotlar;
  • Moliyaviy va buxgalteriya hujjatlari va tizim tashkilotlari hujjatlari.