Uzbek Agency for
Technical Regulation


CITIZENS  APPEALS

Fuqarolarning murojaatiMoliya-iqtisodiy boshqaruv sohasida konfidentsial axborotlarga taalluqli

ma’lumotlar ro‘yxati

 

 

1. Moliyaviy hujjatlar:

A) Hisob raqamlardagi aylanma mablag‘lar to‘g‘risida ma’lumotlar;

B) Moliyaviy va buxgalteriya hujjatlari va tizim tashkilotlari hujjatlari;

V) akkreditatsiya qilingan muvofiqlikni baholash organlari va metrologiya xizmatlari bo‘yicha ko‘rsatilgan xizmatlar bo‘yicha ma’lumot va hisobotlar;

G) Ko‘rsatilgan xizmatlar bo‘yicha shartnomalar.

 

Kadrlar bo‘limining konfidentsial axborotlarga taalluqli  hujjatlar ro‘yxati

 

T/r

Axborot nomi

Axborotni olishga huquqli mas’ul shaxslar

1.

Xodimlarga tegishli shaxsiy ma’lumotlar to‘g‘risidagi ma’lumotlar, jumladan:

 

1.1.

Xodimlarning shaxsiy ishlari

Rahbariyat, kadrlar bo‘limi

1.2.

Xodimlarning T-2 formali shaxsiy kartochkalari

Rahbariyat, kadrlar bo‘limi, harbiy ro‘yxat yuritish bo‘yicha mutaxassis

1.3.

Xodimlarning qarindoshlari to‘g‘risida axborot keltirilgan ma’lumotnomalar

Rahbariyat, kadrlar bo‘limi 

2.

Mehnat daftarchasidagi qaydlar

Rahbariyat, kadrlar bo‘limi