“O‘zstandart” agentligi tomonidan o‘tgan davr mobaynida respublikamizda 2796 ta yangi standartlar qabul qilindi.
Ularning 2744 tasi (98,1 %) xalqaro standart, me’yor va qoidalar bilan uyg‘unlashtirildi.
456 ta standarnt mahsulotlarga (oziq-ovqat, elektrotexnika, qurilish materiallari, kimyo texnologiyasi, neft mahsulotlari, temir yo‘l texnikasi va boshqa sohalar xalqaro me’yorlari bilan ta’minlandi.
Ishlab chiqariladigan mahsulotlar sifatini baholash uchun zamonaviy sinov usullar (ekspress metodlar)ning xorijiy mamlakatlar bozorlarida qabul qilingan 1821 ta standartlari joriy qilindi.