«O'ZSTANDART» agentligi

O'zbekiston standartlashtirish, metrologiya
va sertifikatlashtirish agentligi

FUQAROLARNING  MUROJAATLARI

Fuqarolarning murojaatiMe’yoriy hujjatlarni amalga kiritish bo’yicha axborot

2018 yil davrida  Davlat reestriga kiritilgan O’zbekiston Respublikasining  davlat  standartlarning, davlatlararo  standartlarning, tashkilot standartlarning va  ularga  kiritilgan   o’zgartirishlarning  ro’yxati:

- 2018 yil yanvar oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

2018 yil fevral oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

2018 yil mart oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

2018 yil aprel oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

2018 yil may oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

2018 yil iyun oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

2018 yil iyul oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

2018 yil avgust oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

 

2017 yil davrida  Davlat reestriga kiritilgan O’zbekiston Respublikasining  davlat  standartlarning, davlatlararo  standartlarning, tashkilot standartlarning va  ularga  kiritilgan   o’zgartirishlarning  ro’yxati:

2017 yil yanvar oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

2017 yil fevral oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

2017 yil mart oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

2017 yil aprel oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

2017 yil may oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

2017 yil iyun oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

2017 yil iyul oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

2017 yil avgust oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

- 2017 yil sentyabr oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

2017 yil oktyabr oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

2017 yil noyabr oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

- 2017 yil dekabr oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

 

2016 yil davrida  Davlat reestriga kiritilgan O’zbekiston Respublikasining  davlat  standartlarning, davlatlararo  standartlarning, tashkilot standartlarning va  ularga  kiritilgan   o’zgartirishlarning  ro’yxati:

2016 yil yanvar oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

- 2016 yil fevral oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

2016 yil mart oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

2016 yil aprel oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

2016 yil may oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

2016 yil iyun oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

2016 yil iyul oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

2016 yil avgust oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

2016 yil sentyabr oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

2016 yil oktyabr oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

2016 yil noyabr oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

- 2016 yil dekabr oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

 

2015 yil davrida  Davlat reestriga kiritilgan O’zbekiston Respublikasining  davlat  standartlarning, davlatlararo  standartlarning, tashkilot standartlarning va  ularga  kiritilgan   o’zgartirishlarning  ro’yxati:

- 2015 yil yanvar oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

2015 yil fevral oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

2015 yil mart oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

2015 yil aprel oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

2015 yil may oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

2015 yil iyun oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

2015 yil iyul oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

2015 yil avgust oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

- 2015 yil sentyabr oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

- 2015 yil oktyabr oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

- 2015 yil noyabr oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar

- 2015 yil dekabr oyida Davlat ro’yxatiga olingan standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar