«O'ZSTANDART» agentligi

O'zbekiston standartlashtirish, metrologiya
va sertifikatlashtirish agentligi

FUQAROLARNING  MUROJAATLARI

Fuqarolarning murojaatiO`zbekiston Respublikasining “Mahsulot va xizmatlarni sertifikatlashtirish to`g`risida”gi qonuni

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 30 martdagi PQ-3643--sonli «Muvofiqlikni baholash organlarini akkreditatsiya qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qarori

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 28 apreldagi PQ-2935 -sonli «O‘zbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligi faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qarori

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 5 avgustdagi 373-sonli “O'‘zbekiston davlat standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligi tuzilmasini takomillashtirish va uning faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida” qarori

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining  2002 yil 3 oktyabrdagi 342-sonli “Standartlashtirish, metrologiya va mahsulotlar hamda xizmatlarni sertifikatlashtirish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori

 O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 6 iyuldagi 318-sonli  “Mahsulotlarni sertifikatlashtirish tartibotini soddalashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” qarori

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 14 oktyabrdagi 292-sonli «Muvofiqlikni baholash to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida" qarori

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 14 oktyabrdagi 292-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Muvofiqlikni baholash organlarini va metrologik xizmatlarni akkreditatsiya qilish hamda inspeksiya nazoratidan o‘tkazish tartibi to‘g‘risidagi nizom» hamda O’z DSt 16.10:2009 «Mahsulotlarni sertifikatlashtirish organlariga ko‘yiladigan umumiy talablar» me’yoriy hujjati talablariga muvofiq sertifikatlashtirish organlarini akkreditatsiya qilish komissiyasining ishlash dasturi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 14 oktyabrdagi 292-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Muvofiqlikni baholash organlarini va metrologik xizmatlarni akkreditatsiya qilish hamda inspeksiya nazoratidan o‘tkazish tartibi to‘g‘risidagi nizom» hamda O’z DSt ISO/IEC 17025:2007 «Sinov va kalibrlash laboratoriyalari kompetentligiga ko‘yiladigan umumiy talablar» me’yoriy hujjati talablariga muvofiq sinov laboratoriyalari va metrologik xizmatlarini akkreditatsiya qilish komissiyasining ishlash dasturi.


“Kontraktlarni mustaqil ekspertiza qiluvchi va import qilinadigan tovarlarni jo’natishdan oldin nazoratdan o’tkazib boruvchi konsalting firmalarni akkreditatsiya qilish.” (Qayd AV 25.08.1998 y. № 481, rus tilidagi matnda berilgan). Mazkur Tartib O‘zbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligi bosh direktorining 2015 yil 3 noyabrdagi 590-sonli «Kontraktlarni mustaqil ekspertiza qiluvchi va import qilinadigan tovarlarni jo‘natishdan oldin nazoratdan o‘tkazib boruvchi konsalting firmalarni akkreditatsiya qilish tartibi, shuningdek unga o‘zgartirish va qo‘shimchalarni o‘z kuchini yo‘qotgan deb topish to‘g‘risida»gi buyrug‘iga (ro‘yxat raqami 481-5, 19.11.2015 y.) asosan o‘z kuchini yo‘qotgan.  
 

“Akkreditatsiya qilingan sertifikatlashtirish organlari va sinov laboratoriyalari (markazlari) faoliyatini inspektsiya nazoratidan o’tkazish qoidalarini tasdiqlash to’g’risida”. (Qayd AV 30.04.2005 y. № 1472).  Mazkur qoidalar O‘zbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligi bosh direktorining 2015 yil 3 noyabrdagi 589-sonli «Akkreditatsiya qilingan sertifikatlashtirish organlari va sinov laboratoriyalari (markazlari) faoliyatini inspeksiya nazoratidan o‘tkazish qoidalarini tasdiqlash to‘g‘risida»gi buyruq, shuningdek unga o‘zgartirish va qo‘shimchalarni o‘z kuchini yo‘qotgan deb topish to‘g‘risida»gi buyrug‘iga (ro‘yxat raqami 1472-2, 19.11.2015 y.) asosan o‘z kuchini yo‘qotgan.

“Bir turdagi mahsulotlarni sertifikatlashtirish organlari, sinov (o‘lchash) laboratoriyalarini (markazlarini), sertifikatlashtirish sohasidagi tekshiruv organlarini akkreditatsiya qilish qoidalari (Qayd AV 17.07.2006 y. №1596). Mazkur qoidalar O‘zbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligi bosh direktorining 2015 yil 3 noyabrdagi 591-sonli «Mahsulotlarni sertifikatlashtirish organlari, sinov (o‘lchash) laboratoriyalari (markazlari), sertifikatlashtirish sohasidagi tekshiruv organlari, metrologik xizmatlar va sifat bo‘yicha ekspert-auditorlarni akkreditatsiya qilish qoidalarini tasdiqlash to‘g‘risida»gi buyruq, shuningdek unga o‘zgartirish va qo‘shimchalarni o‘z kuchini yo‘qotgan deb topish to‘g‘risida»gi buyrug‘iga (ro‘yxat raqami 1596-4, 19.11.2015 y.) asosan o‘z kuchini yo‘qotgan