Oʼzbekiston texnik jihatdan
tartibga solish agentligi


FUQAROLARNING  MUROJAATLARI

Fuqarolarning murojaati2018 yilda nazorat yo‘sindagi tekshiruv o‘tkazish reja-jadvali

Mahsulot, xizmatlarni sertifikatlashtirish idoralari, sifat menejment tizimi va ularni sinov laboratoriyalarida nazorat yo’sindagi tekshiruv o’tkazish reja-jadvali (120 KB, pdf);

Akkreditatsiya qilingan sifat menejmenti tizimlarini sertifikatlashtirish idoralarida nazorat yo’sindagi tekshiruv o’tkazish reja-jadvali (80 KB, pdf);

«O‘zMMI» DK va «Respublika sinov va sertifikatlashtirish markazi» davlat korxonasi va uning hududiy markazlarining mahsulotlar va xizmatlarni, sifat tizimlarini sertifikatlashtirish idoralari, sinov va qiyoslash laboratoriyalari (majmualari), nazorat idorasi hamda inspektsiya idorasida nazorat yo’sindagi tekshiruv o’tkazish reja-jadvali (65 KBpdf);

Akkreditatsiya qilingan xodimlarni sertifikatlashtirish idoralarida nazorat yo‘sindagi tekshiruv o‘tkazish reja-jadvali (75 KBpdf);

Akkreditatsiya qilingan sinov laboratoriyalar faoliyatini nazorat yo’sindagi tekshiruv o’tkazish Reja-jadvali (250 KB, pdf);

Akkreditlangan inspektsion idoralar (firmalar, kompaniyalar) faoliyati  nazorat yo’sindagi tekshiruv o’tkazish reja-jadvali (75 KBpdf);

Yuridik shaxslarning akkreditatsiya qilingan  metrologiya xizmatlari  laboratoriyalarida nazorat yo’sindagi tekshiruv o’tkazish reja – jadvali (80 KBpdf);

Yuridik shaxslarning akkreditatsiya qilingan metrologiya xizmatlari kalibrlash laboratoriyalarida nazorat yo’sindagi tekshiruv o’tkazish reja – jadvali (100 KB, pdf).

Inspeksiya nazorati o‘tkazish dasturlari

Sertifikatlashtirish organlari faoliyatini, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 14 oktyabrdagi 292-sonli qarorining 1-ilovasida, «Muvofiqlikni baholash organlarini va metrologik xizmatlarni akkreditatsiya qilish hamda inspeksiya nazoratidan o‘tkazish tartibi to‘g‘risida”gi Nizomda belgilangan talablarga asosan, O’zDSt ISO/IEC 17065:2015 davlat standarti talablariga muvofiqligini baholash maqsadida inspeksiya nazorati o‘tkazish dasturi. (350 
KB, pdf)

Menejment tizimlarini sertifikatlashtirish organlari faoliyatini, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 14 oktyabrdagi 292-sonli qarorining 1-ilovasida, «Muvofiqlikni baholash organlarini va metrologik xizmatlarni akkreditatsiya qilish hamda inspeksiya nazoratidan o‘tkazish tartibi to‘g‘risida”gi Nizomda belgilangan talablarga asosan, O’zDSt ISO/IEC davlat 17021:2009 davlat standarti talablariga muvofiqligini baholash maqsadida inspeksiya nazoratini o‘tkazish dasturi. (75
KB, pdf)

Inspeksiya organlari faoliyatini, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 14 oktyabrdagi 292-sonli qarorining 1-ilovasida, «Muvofiqlikni baholash organlarini va metrologik xizmatlarni akkreditatsiya qilish hamda inspeksiya nazoratidan o‘tkazish tartibi to‘g‘risida”gi Nizomda belgilangan talablarga asosan, O’zDSt ISO/IEC 17020:2009 davlat standarti talablariga muvofiqligini baholash maqsadida inspeksiya nazoratini o‘tkazish dasturi. (110
KB, pdf)

Sinov laboratoriyalari (markazlar) faoliyatini, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 14 oktyabrdagi 292-sonli qarorining 1-ilovasida, «Muvofiqlikni baholash organlarini va metrologik xizmatlarni akkreditatsiya qilish hamda inspeksiya nazoratidan o‘tkazish tartibi to‘g‘risida”gi Nizomda belgilangan talablarga asosan, O’zDSt ISO/IEC17025:2007 davlat standarti talablariga muvofiqligini baholash maqsadida inspeksiya nazorati o‘tkazish dasturi. (350 
KB,pdf)

O‘lchov laboratoriyalari (markazlari) hamda metrologik xizmatlar faoliyatini, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 14 oktyabrdagi 292-sonli qarorining 1-ilovasida, «Muvofiqlikni baholash organlarini va metrologik xizmatlarni akkreditatsiya qilish hamda inspeksiya nazoratidan o‘tkazish tartibi to‘g‘risida”gi Nizomda belgilangan talablarga asosan, O’z DSt ISO/IEC17025:2007 standarti talablariga muvofiqligini baholash maqsadida inspeksiya nazorati o‘tkazish dasturi (110 
KB, pdf)