«UZSTANDARD» agency

Standartization, metrology and certification
agency of Uzbekistan

CITIZENS  APPEALS

Fuqarolarning murojaatiDavlat reestrlari  " Akkreditatsiya markazi" DUK tomonidan online rejimda yuritilmoqda.