«UZSTANDARD» agency

Standartization, metrology and certification
agency of Uzbekistan

CITIZENS  APPEALS

Fuqarolarning murojaati Davlat reestriga kiritilgan sifat tizimi joriy etilgan korxonalar ro'yhati (2,5 MB, pdf formatida) 2021 yil 1 mart holatiga.

Xalqaro tizimda menejment tizimlari bo‘yicha sertifikatlashtirilgan korxonalar ro‘yxati   2021 yil 1 fevral holatiga.(0,5 MB, pdf formatida)