«UZSTANDARD» agency

Standartization, metrology and certification
agency of Uzbekistan

CITIZENS  APPEALS

Fuqarolarning murojaatiDavlat reestriga kiritilgan sifat tizimi joriy etilgan korxonalar ro'yhati (2,9 MB, pdf formatida) 2019 yil 1 dekabr holatiga.